Praktiske oplysninger

På denne side finder du forskellige relevante informationer for dig som ny studerende på UCN

Praktisk information

Overblik over de praktiske ting, der er forbundet med at studere på Campus Skolevangen.

Studiekort

Som studerende ved University College Nordjylland skal du have et personligt studiekort med billede. Du skal bruge kortet i forbindelse med:

  • Skriftlig eksamen (sygeplejerskeuddannelsen)
  • Kopiering og print
  • Lån fra biblioteket
  • Adgang til bygningen udenfor normal åbningstid
  • Legitimation i forretninger og kulturelle institutioner, som giver studierabat.

På kortet er påtrykt dit studienummer, brugernavn og udløbsdato.

Studiekortet oprettes umiddelbart efter studiestart, og efter fotografering på biblioteket.

Kortet er gratis. (Erstatningskort koster 50 kr)

Biblioteket

På biblioteket kan du hente litteratur og blive vejledt af bibliotekarer.

Du kan benytte dig af bibliotekets studiearbejdspladser, eller du kan holde møde med din projektgruppe i et af vores studiegrupperum eller studiegruppearealer.

Åbningstider

Mandag til torsdag: kl. 8.00 – 15.00
Fredag: kl. 8.00 – 14.00
Der er adgang til biblioteket med selvbetjening:
Hverdage: kl. 15.00 - 22.00
Weekend/helligdage: kl. 7.00 - 22.00

Biblioteket kan kontaktes på tlf. 72 69 61 00 eller
bibliotek-sv@ucn.dk.

Pedeltjenesten

Hvis du oplever driftsproblemer med AV-udstyret eller der er fejl
eller mangler i lokalerne skal du blot give besked i Servicecenteret.

Udenfor servicecenters åbningstider kan du henvende dig til pedellerne på vagt telefonnr. 72 69 62 50.

Motions-, styrketræning og svømmehal

motions- og styrketræningsrummet

Alle studerende kan få adgang til motions- og styrketræningsrummet efter et mindre introduktionskursus, som tilbydes kort efter studiestart.

Motionsrummet er åbent alle ugens dage fra kl. 8.00 til 21.00.
Bemærk dog at det kan være reserveret til klubber eller undervisning, og rummet kan derfor ikke benyttes på visse tidspunkter. Du kan se, hvilke tidspunkter, der er optaget, på skemaet på opslagstavlen til højre for døren til motionsrummet.

Derudover kan idrætshallen og gymnastiksalene frit benyttes
når disse ikke bruges til undervisning og andet. Se opslag på tavlerne i idrætsområdet.

Svømmehallen

Svømmehallen kan benyttes gratis af alle studerende på følgende tidspunkter:

Mandag kl. 7.00-8.00
Torsdag kl. 19.00-21.00
(den første time torsdag er forbeholdt studerende og medarbejdere med børn).

Ved alvorlige problemer kan vagttelefonen benyttes, tlf. 72 69 62 50.

It-hjælp

Hvis du har får brug for hjælp til IT, kan du henvende dig i dit lokale UCN Servicecenter – eller kontakte HelpDesken.

Du kontakter HelpDesken ved at:

  • Ringe til 7269 9999 (alle hverdage kl. 8-15)
  • Sende en mail til 9999@ucn.dk
  • Oprette en sag direkte i Helpdesken
Alarm

Der er adgang til UCN Skolevangen hver dag fra kl 7.00–22.00. Efter kl. 22.00 tilkobles alarmen, det er derfor meget vigtigt at alle har forladt huset inden dette tidspunkt.

Hvis man antræffes på adressen af vagten efter kl. 22.00 eller udløser alarmen vil der blive opkrævet en afgift på 1500 kr.

Servicecenter

Servicecenteret er åben mandag til torsdag kl. 7.30-15.30 og
fredag kl. 7.30-15.00.

Telefonen er ligeledes åben i ovennævnte tidsrum. Tlf.nr. er 72 69 60 00.

Kantinen

Kantinen har et rigt udvalg af spændende, sund og varieret mad
samt hjemmebagt brød.

Åbningstider

Mandag-torsdag kl. 7.30-15.00
Fredag 7.30-14.00
Lektionstider
1. lektion 8:10 - 8:55
2. lektion 9:00 - 9:45
Formiddagspause
3. lektion 10:10 - 10:55
4. lektion 11:00 - 11:45
Frokost
5. lektion 12:25 - 13:10
6. lektion 13:15 - 14:00
7. lektion 14:10 - 14:55
8. lektion 15:00 - 15:45
9. lektion 15:50 - 16:35
Råd og udvalg

Fællesrådet

I Fællesrådet drøftes sager af fælles interesse på tværs af uddannelser og personalegrupper – først og fremmest med henblik på at udvikle et godt studiemijø på Skolevangen.

Studerende fra alle uddannelser og medarbejdere fra alle personalegrupper vælger repræsentanter til Fællesrådet, som rådgiver ledelsen på Skolevangen.

Under Fællesrådet er der nedsat en række underudvalg, hvoraf ét af dem er arrangementsudvalget.

Arrangementsudvalget

Arrangementsudvalget laver og koordinerer en lang række fællesarrangementer af faglig, kulturel og social karakter i løbet af året. Det kan være f.eks. foredrag, koncerter, teater og festlige arrangementer for alle i huset. De studerende har også repræsentanter i dette udvalg.

De Studerendes Råd (DSR)

DSR er rådet, hvor de studerende på tværs af læreruddannelsen, pædagoguddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen og natur- og kulturformidlingsuddannelsen arbejder sammen. Her er det muligt at skabe en dialog om samarbejdet de fire professionsuddannelser mellem og samtidig give mulighed for fælles indflydelse overfor ledelsen. De studerende vælges til dette råd på en generalforsamling. Der er 13 pladser, som fordeles mellem studerende på grunduddannelserne. Derudover er der to pladser til de studerende på efter- og videreuddannelserne, herunder også de meritstuderende.

Festudvalget

Er for de studerende, som ønsker at være med til at arrangere og afholde de (minimum) 4 årlige fester.

Fredagsbaren

Er samlingspunktet for alle studerende på Skolevangen. Den holder åben hver fredag. Nogle fredage er der også live musik i baren. Hvis du som studerende har et band eller spiller i et her på stedet, er du velkommen til at forhøre dig i baren, om I kan komme og spille.

Vi har scenen, hvis du har bandet!

Skulle du få lyst til at stå bag baren, kontakter du blot folkene bag baren, når du kigger forbi. Der er som udgangspunkt mulighed for at melde sig til dette hele året.

Rygepolitik

Der er tilladt at ryge i Træpavillonen i Grønnegården, på terrassen langs V-gangen indenfor den gule afmærkning samt ved Skolevangen 39 indenfor den gule afmærkning.

Det er ikke tilladt at ryge andre steder.

 

Nyttige links

Vi har samlet en række links, der kan være nyttige i forbindelse med din studiestart på UCN i Hjørring.

Vejledning til skemavisning i Outlook og TimeEdit

Vis os din studiestart via hashtagget #ucndk

Adfærdsregler for studerende

Følg UCN på Facebook