Program for introdag

Få et overblik over de første dage på dit nye studie

Studiestartsprogram 6. februar 2017

Her kan du finde mødetid og sted for din første studiedag på UCN:

Kl. 09.00 - 09.20
Velkomst v/afdelingsleder Henning Holt i festsalen

Kl. 09.20 - 11.45
Velkomst, præsentation og info i klassen med kaffe og rundstykker, sammen med studievejleder og mentorer
HS17L v/ Karen Egelund (KAE) i lokale P10
HS17M v/ Pernille Sams (PSA) i lokale P50

Kl. 11.45 - 12.25
Frokostpause - mulighed for at købe mad i kantinen

Kl. 12.25 - 14.00 
Fotografering til studiekort samt rundvisning på UCN Skolevangen (P10/P50)

Her finder du introprogram for hele ugen (PDF).

Glade mentorer står klar til at vise dig og de øvrige nye studerende vej til den første fælles velkomst med tale og musik. mentorerne er udvalgt til at følge dig i den første tid på dit studie og vil hjælpe med såvel faglig som social introduktion til din nye hverdag.

Studiemateriale

Kære studerende.

Der sker løbende ændringer i forhold til moduler og indhold på uddannelsen, derfor udgives der mange nye bøger. Vi anbefaler derfor ikke, at du køber bøger til studiestarten. En del af materialet ved studiets start vil være i kopiform som enten underviserne lægger ud eller de studerende selv skal finde på vores bibliotek.

Da vi på pædagoguddannelsen benytter mange forskellige tilgange til læring, anbefaler vi, at du medbringer et udvalg af farveblyanter/ tuscher m.m. samt en smartphone til video og billedarbejde.

IT indgår som en naturlig og vigtig del af studieprocessen i pædagoguddannelsen.

Studiematerialer, støttepapirer, vejledning, faglig kommunikation omkring temaer og opgaver, aflevering af eksamensopgaver samt skemainformationer, bliver udelukkende formidlet via IT.

Det er derfor nødvendigt at beherske IT på brugerniveau ved uddannelsens start.

Som studerende forventes du at medbringe bærbar pc med Windows og Office-pakken i undervisningen.
Der er adgang til trådløst netværk på hele Skolevangen 45.

Vi benytter de digitale platforme Canvas og Pointer og vores skemasystem hedder Time Edit. Du logger på ved hjælp af samme brugernavn og adgangskode på alle UCNs IT faciliteter.

Information om koder og vejledning sendes på SMS inden studiestart. Er der problemer med login kan du kontakte Helpdesken på tlf.72699999.

Vi glæder os til at se dig på Skolevangen

Campus Skolevangen

Her finder du nyttige oplysninger om campus Skolevangen.

Vejledning til skemavisning i Outlook og TimeEdit

Vis os din studiestart via hashtagget #ucndk

Adfærdsregler for studerende

Følg UCN på Facebook