Program og litteratur

Få et overblik over de første dage på dit nye studie

Studiestartsprogram

Her kan du finde mødetid og sted for din første studiedag på UCN.

3. SEPTEMBER 2018

Kl. 09.00 - 09.20
Velkomst v/studieleder Henning Holt i festsalen

Kl. 09.20 - 11.45
Velkomst, præsentation og info i klassen med kaffe og rundstykker, sammen med studievejleder og mentorer
HS18A  v/ Mette Brøndum Bogh (MTB) i lokale 1.0.85
HS18B v/ Pernille Sams (PSA) i lokale 1.0.110

Kl. 11.45 - 12.25
Frokostpause - mulighed for at købe mad i kantinen

Kl. 12.25 - 14.00 
Rundvisning på UCN Skolevangen (1.0.85/1.0.110)

Her finder du introprogram for den første uge på pædagoguddannelsen i Hjørring (PDF).

Glade tutorer står klar til at vise dig og de øvrige nye studerende vej. Tutorerne er udvalgt til at følge dig i den første tid på dit studie og vil hjælpe med såvel faglig som social introduktion til din nye hverdag.

Litteratur og anden vigtig information

Der sker løbende ændringer i forhold til moduler og indhold på uddannelsen, derfor udgives der mange nye bøger. Vi anbefaler derfor ikke, at du køber bøger til studiestarten. En del af materialet ved studiets start vil være i kopiform som enten underviserne lægger ud eller de studerende selv skal finde på vores bibliotek.

Da vi på pædagoguddannelsen benytter mange forskellige tilgange til læring, anbefaler vi, at du medbringer et udvalg af farveblyanter/tuscher m.m. samt en smartphone til video og billedarbejde.

It på uddannelsen

It indgår som en naturlig og vigtig del af studieprocessen i pædagoguddannelsen. Studiematerialer, støttepapirer, vejledning, faglig kommunikation omkring temaer og opgaver, aflevering af eksamensopgaver samt skemainformationer, bliver udelukkende formidlet via it. Det er derfor nødvendigt at beherske it på brugerniveau ved uddannelsens start.

Som studerende forventes du at medbringe bærbar pc med Windows og Office-pakken i undervisningen. UCN giver dig mulighed for at få adgang til Office 365, hvor du bl.a. kan hente og installere MS Office på din egen pc, tablet eller smartphone.

Information om koder og vejledning sendes på SMS inden studiestart. Er der problemer med login kan du kontakte Servicecentrets HelpDesk på 72 69 99 99.

Læs hvordan UCN behandler dine personoplysninger

Vejledning til skemavisning i Outlook og TimeEdit

Pointer - UCN's studieportal

Vis os din studiestart via hashtagget #ucndk

Følg UCN på Facebook