Program og litteratur

Få et overblik over de første dage på dit nye studie

Studiestartsprogram

Her finder  du mødetid og sted for din første studiedag på UCN i Thisted.

Onsdag den 1. februar

Kl. 8.45- 9.30
Velkomst i klassen ved studieadministrativ medarbejder Laila Poulsen og Lisbeth Vegeberg Linnemann (studievejleder)

Kl. 9.30-10.00
Fælles studiestart i kantinen, hvor vi giver kaffe til de pædagoghold, der er i huset

Kl. 10.00-10.45
Om Thy Uddannelsescenter ved uddannelseskoordinator Michael Laursen

Kl.10.45-11.30
Om pædagoguddannelsen ved Nadia Klarsgaard (underviser og koordinator på grundforløbet)

Kl.11.30-12.00
Frokost i kantinen (hvor mad kan købes eller medbragt mad kan spises)

Kl.12.00-14.00
Lisbeth Linnemann: Skattejagt

Kl.14.00
PLS Byder velkommen – og siger tak for i dag – vi ses i morgen

Torsdag den 2. februar

Kl.8.00-8.45
Oplæg ved Marenlise Facius, Ordblindekoordinator, Thy-Mors HF & VUC.
Tema: Hvad er ordblindhed? Hvordan viser det sig i forhold til studiet og hvad kan der gøres

Kl.8.45-10.45
Oplæg (ved Lisbeth Linnemann) Omkring, hvad vil det sige at være pædagogstuderende

Kl.10.45-12.45
Frank (serviceleder) fortæller om it-faciliteterne (printere, kopimaskiner mm) på Thy Uddannelsescenter

Kl.12.45-14.15
DSR (De studerendes råd) studerende fra andre hold på uddannelsen.
Tema: Hvad er DSR og hvad vil det sige at være pædagogstuderende
 

Glade tutorer står klar til at vise dig og de øvrige nye studerende vej til den første fælles velkomst. Tutorerne er udvalgt til at følge dig i den første tid på dit studie og vil hjælpe med såvel faglig som social introduktion til din nye hverdag.

Velkomstbrev på pædagoguddannelsen (PDF)

Litteratur

På pædagoguddannelsen anvendes en række forskellige udgivelser og der er ikke en samlet litteraturliste. Nedenfor angives litteratur som er relevant for det faglige indhold på grundfaglighedens moduler.

  • Ankerstjerne, T. & Brostrøm, S. (red.) (2015): Håndbog til pædagog uddannelsen – ti perspektiver på pædagogik. 2. udgave. Hans Reitzels Forlag.
  • Eide, T. & Eide, H. (2007): Kommunikation i praksis. Relationer, samspil og etik i socialfagligt arbejde. Klim.
  • Gravesen, D. T. (red.) (2015): Pædagogik – introduktion til pædagogens grundfaglighed. Systime.
  • Kornerup, I. & Næsby, T. (red.) (2014): Pædagogens grundfaglighed” – grundbog til pædagoguddannelsen. Dafolo.
  • Palludan, C. (2005): Børnehaven gør en forskel. Aarhus Universitetsforlag.

Her finder du listen i PDF

Vejledning til skemavisning i Outlook og TimeEdit

Vis os din studiestart via hashtagget #ucndk

Adfærdsregler for studerende

Følg UCN på Facebook