Praktik

I praktikken kommer du til at møde børn, unge og voksne i daginstitutioner og i institutioner for mennesker med sociale problemer eller fysiske og psykiske funktionsnedsættelser

Praktikaktiviteter fylder en stor del af studietiden, fordi du som uddannet pædagog skal beherske professionens grundlæggende viden og færdigheder, så du har forudsætninger for at kunne indgå i alle former for pædagogisk arbejde.

Praktikkens opbygning

Første praktikperiode: Grundpraktik på 10 ECTS

Ulønnet prøvepraktik på 2. semester, hvor den studerende oplever hverdagen i et praktiksted som et led i fællesdelen.

Praktikperioden starter til februar eller august.

Anden praktikperiode: Specialiseringspraktik på 30 ECTS (6 måneder)

Lønnet praktik med start i 3. semester, som skal foregå på et praktiksted i tilknytning til specialiseringen.

Praktikperioden starter 1. juni eller 1. december.

Tredje praktikperiode: Specialiseringspraktik på 30 ECTS (6 måneder)

Lønnet praktik med start i 5. semester, som skal foregå på et praktiksted i tilknytning til specialiseringen.

Praktikperioden starter 1. juni eller 1. december.

Fjerde praktikperiode: Undersøgende praktik på 5 ECTS

Ulønnet praktik i 7. semester i sammenhæng med bachelorprojektet, som vil foregå på praktikstedet i tilknytning til specialiseringen.

Praktikken er en observationspraktik, hvor den studerende indhenter empiri med henblik på en større praksisdimension i bachelorprojektet.

Under praktikforløbet samarbejder praktikinstitution og uddannelsesinstitution, og du vil være tilknyttet en vejleder på praktikstedet og en underviser fra uddannelsesinstitutionen.

Vær opmærksom på, at praktikpladserne tildeles. Det betyder, at du ikke selv må stille med praktikplads.

Praktikhåndbog

Praktik i udlandet

Du kan vælge at afvikle en praktikperiode i udlandet. Udlandspraktik skal aftales med pædagoguddannelsens internationale koordinator i god tid før praktikstart. Praktikken er SU-dækket, men der er også mulighed for at søge supplerende støtte på anden vis.

Læs mere om studieophold i udlandet på pædagoguddannelsen.