Praktikinformation

Praktikstederne og pædagoguddannelsen ved UCN har en fælles opgave: at samarbejde om de studerendes uddannelse i praktikken. I dette samarbejde lægger vi specielt meget vægt på de møder, hvor de studerendes mål for praktikken bliver fastlagt. Det gør vi, fordi det er her, den studerende, praktikstedet og pædagoguddannelsen er i dialog omkring den studerendes læring og læreproces i praktikken. 

Praktikstederne er altid velkomne til at kontakte praktikkoordinatoren, hvis der opstår tvivl, spørgsmål, problemer eller andre forhold man gerne vil drøfte i forbindelse med samarbejdet.

OBS: Vær opmærksom på, at praktikpladserne tildeles. Det betyder, at du som studerende ikke selv må stille med praktikplads.
Skabeloner ny pædagoguddannelse
Praktikstedsbeskrivelse

For at sikre et godt match mellem den studerendes ønske om læring og uddannelse - og praktikstedets uddannelsesmæssige tilbud - skal praktikstedet være tydelig med, hvem de er, og hvad de kan tilbyde uddannelsesmæssigt.

Ifølge bekendtgørelsens §14 skal alle praktiksteder udarbejde en praktikstedsbeskrivelse.

Studerende skal kunne finde denne praktikstedsbeskrivelse på praktikinstitutionens hjemmeside.

Inspiration til praktikstederne

Skabelon til praktikstedsbeskrivelse (Word)
Indholdselementer til praktikstedsbeskrivelse
Specialisering - hvordan kan det forstås?

Ekspempler på specialiseringsbeskrivelse: 

Praksisfortælling Børnely
Praksisfortælling Peter i SFO
Forskellige typer af Praksisfortællinger - kan bruges til specialiseringsbeskrivelse

Praktikvejlederkurser og praktikvejlederuddannelsen

Pædagoguddannelsen udbyder efteruddannelseskurser for praktikvejledere. Kurserne har til formål at give kursisterne indblik i de opgaver, der knytter sig til arbejdet som praktikvejleder, samt viden om og træning i vejledning, rådgivning og supervision. Kurserne kan desuden indeholde undervisning i nyere pædagogiske teorier, organisationsanalyse m.v.

UCN udbyder også en praktikvejlederuddannelse til pædagoguddannelsen

 

Kontakt

Aalborg

Praktiksekretær
Birthe Vestergaard
Tlf.: 7269 4212
E-mail: bdv@ucn.dk

Hjørring

Praktiksekretær
Helle Allan
Tlf.: 7269 6218
E-mail: hea@ucn.dk  

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Følg pædagoguddannelsen i Thisted på Facebook

Praktikinformation

Læs om Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)

Følg pædagoguddannelsen i Aalborg på Facebook

Optagelse
- Sådan søger du ind

Information til censor