Praktikvejlederkurser

Pædagoguddannelsen udbyder efteruddannelseskurser for praktikvejledere

Kurserne har til formål at give kursisterne indblik i de opgaver, der knytter sig til arbejdet som praktikvejleder, samt viden om og træning i vejledning, rådgivning og supervision. Kurserne kan desuden indeholde undervisning i nyere pædagogiske teorier, organisationsanalyse m.v.

Praktikvejlederuddannelsen

Professionshøjskolen UCN udbyder desuden en praktikvejlederuddannelse.