Praktikvejlederkursus i Aalborg

Pædagoguddannelsen i Aalborg udbyder praktikvejlederkursus på 6 dage fordelt på 3 moduler over 3 uger.

Kurset er for nuværende og kommende praktikvejledere, som ønsker at opnå konkrete færdigheder til at håndtere vejlederrollen indenfor rammerne af den nye uddannelse og nye praktikforløb.

Kursisterne vil få indblik i redskaber til vejledning af studerende, arbejde med praktikkens mål i uddannelsesplanen, samt øvelse i opgaven som eksaminator. Kurset foregår som en vekselvirkning mellem undervisning og øvelser.

Til hver kursusgang medbringes computer eller tablet, praktikhåndbog og praktikinstitutionens praktikbeskrivelse

Kursets indhold

Praktikkens organisering: Forløb, regler og opgaver

 • Introduktion til praktikkens forløb og regler, de enkelte dele og aktørernes roller og opgaver
 • Formalia omkring samarbejde mellem praktikstedet, den studerende og pædagoguddannelsen
 • Aktørernes roller og ansvar

Uddannelsesplaner, læringsplaner og læreprocesser

 • Teori input til inspiration
 • Individuelt arbejde med uddannelsesplanen i grupper
 • Vejledning i udarbejdelse af læringsplaner
 • Fremlæggelse af og feedback på uddannelsesplaner

Vejlederrollen

 • Praktiske øvelser
 • Kobling til læringsplan og refleksionsark
 • Den gode vejleder – hvem vil du være som vejleder

Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer

 • Herunder coaching som vejledningsform og feed-back processer

Praktikprøven

 • Rammer, opgaver, organisering og roller
 • Casearbejde

4. praktikperiode

 • Bachelordating
 • Kontaktpersonens opgaver

Evaluering
 

Praktiske oplysninger

Kursusdatoer efterår 2019:

 • Kursus 1: Kurset er aflyst pga. for få tilmeldinger
 • Kursus 2: 9.-10. oktober, 23.-24. oktober og 30.-31. oktober 2019 (lukket for tilmelding)

Kursusdagene afvikles i tidsrummet kl. 8.30-15.00 på:

Professionshøjskolen UCN
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ
Tlf. 72 69 90 00

Fremtidige kursusdatoer offentliggøres når disse er fastlagt.

Tilmelding

Pris: kr. 4.000,00 kr. ekskl. moms. Ved optagelse tilsendes en bekræftelse via e-mail. Der udskrives kursusbevis efter endt kursusforløb.

Yderligere program mm. sendes ca. 14 dage før kursusstart.

Kontakt

Linette Pedersen
Praktiksekretær

Tlf. 72 69 42 14
lpe@ucn.dk
Jesper Munksgaard
Praktikkoordinator

Tlf. 72 69 05 02
jsm@ucn.dk