Praktikvejlederkursus i Aalborg

Pædagoguddannelsen i Aalborg udbyder 2 praktikvejlederkursus på 6 dage tilpasset de 3 specialiseringer

Kurset er for nuværende og kommende praktikvejledere, som ønsker at opnå konkrete færdigheder i at håndtere vejlederrollen indenfor rammerne af pædagoguddannelsens bekendtgørelse fra 2014.

Kursisterne vil få indblik i redskaber til vejledning af studerende, arbejdet med praktikkens mål i uddannelsesplanen, samt øvelse i at evaluere og bedømme de studerendes læring. Kurset foregår som en vekselvirkning mellem undervisning og øvelser.  

Kurset er på 6 dage fordelt med 2 dage kort før et praktikforløb starter og 4 enkelte dage i løbet af praktikforløbet, så kursisterne modtager undervisning i forhold til deres opgaver i praktikforløbet.

Kursets undervisere er praktikkoordinator og undervisere fra de enkelte specialiseringsområder. I undervisningen vil der blive lagt vægt på de tre specialiseringers kompetencemål og videns- færdighedsmål. Ligeledes vil der blive arbejdet med de tre specialiseringers særlige vilkår for praktikanter.

Til hver kursusgang medbringes computer eller tablet, praktikhåndbog og praktikinstitutionens praktikbeskrivelse.

Kursets indhold

Praktikkens organisering: Forløb, regler og opgaver

 • Introduktion til samarbejdet mellem praktikinstitutionerne og UCN
 • Introduktion til praktikkens forløb og regler
 • Formalia omkring samarbejde mellem praktikstedet, den studerende og pædagoguddannelsen
 • Aktørernes opgaver, roller, og ansvar
 • Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan

Uddannelsesplaner, læringsplaner og læreprocesser

 • Læringsteori og metode
 • Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesplaner
 • Arbejde med uddannelsesplaner i praksis
 • Fremlæggelse af og feedback på uddannelsesplaner

Vejlederrollen

 • Vejledning og facilitering af læring i praksis
 • Portfolioarbejde og feedback
 • Portfolioarbejdets kobling til læringsplan og refleksionsark
 • Casearbejde og kollegial respons

Evaluering og 2/3 udtalelsen

 • Evaluering af læring
 • Vekseluddannelse, 2/3 samtalen

Praktikprøven

 • Formalia, opgaver, organisering og roller i forbindelse med praktikprøven.
 • Bedømmelse af læringsudbytte/praktikprøve

Praktiske oplysninger

Kursusdatoer:

 • Social og specialpædagogik: 27. - 28. april 2021, 17. juni 2021, 12. august 2021, 28. september 2021 og 3. november 2021
 • Dagtilbuds og skolefritidspædagogik: 5. – 6. maj 2021, 16. juni 2021, 18. august 2021, 28. september 2021 og 3. november 2021

Kursusdagene afvikles i tidsrummet kl. 8.30-15.00 på:

Professionshøjskolen UCN
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ
Tlf. 72 69 90 00

Tilmelding

Pris: 4.000,00 kr. ekskl. moms. pr. person inkl. forplejning.

Inkluderet i prisen er velkomstmappe, materialer og litteraturliste.

Ved optagelse tilsendes en bekræftelse via e-mail. Deltagerne modtager efter endt kursusforløb et kursusbevis.

Yderligere program m.m. udsendes ca. 14 dage før kursusstart.

Kontakt

Linette Pedersen
Praktiksekretær

Tlf. 72 69 06 43
lpe@ucn.dk
Jesper Munksgaard
Praktikkoordinator

Tlf. 72 69 05 02
jsm@ucn.dk