Praktikvejlederkursus i Aalborg

Pædagoguddannelsen i Aalborg udbyder praktikvejlederkursus på 6 dage fordelt på 3 moduler over 3 uger.

Kurset er for nuværende og kommende praktikvejledere, som ønsker at opnå konkrete færdigheder til at håndtere vejlederrollen indenfor rammerne af den nye uddannelse og nye praktikforløb.

Kursisterne vil få indblik i redskaber til vejledning af studerende, arbejde med praktikkens mål i uddannelsesplanen, samt øvelse i opgaven som eksaminator. Kurset foregår som en vekselvirkning mellem undervisning og øvelser.

Til hver kursusgang medbringes computer eller tablet, praktikhåndbog og praktikinstitutionens praktikbeskrivelse

Kursets indhold

Praktikkens organisering: Forløb, regler og opgaver

 • Introduktion til praktikkens forløb og regler, de enkelte dele og aktørernes roller og opgaver
 • Formalia omkring samarbejde mellem praktikstedet, den studerende og pædagoguddannelsen
 • Aktørernes roller og ansvar

Uddannelsesplaner, læringsplaner og læreprocesser

 • Teori input til inspiration
 • Individuelt arbejde med uddannelsesplanen i grupper
 • Vejledning i udarbejdelse af læringsplaner
 • Fremlæggelse af og feedback på uddannelsesplaner

Vejlederrollen

 • Praktiske øvelser
 • Kobling til læringsplan og refleksionsark
 • Den gode vejleder – hvem vil du være som vejleder

Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer

 • Herunder coaching som vejledningsform og feed-back processer

Praktikprøven

 • Rammer, opgaver, organisering og roller
 • Casearbejde

4. praktikperiode

 • Bachelordating
 • Kontaktpersonens opgaver

Evaluering
 

Praktiske oplysninger

Kursusdatoer oktober 2017 og november 2017:

 • Kursus 1: Den 3.-4. oktober, 9.-10. oktober og 23.-24. oktober 2017 - AFLYST!
 • Kursus 2: Den 7.-8. november, 14.-15. november og 22.-23. november 2017 - FULDT BOOKET

Kursusdagene afvikles i tidsrummet kl. 8.30-15.00 på UCN, Pædagoguddannelsen i Aalborg, Mylius Erichsens Vej 137, 9210 Aalborg SØ.  Tlf. 72 69 90 00.

Fremtidige kursusdatoer offentliggøres når disse er fastlagt.

Tilmelding

Pris: kr. 4.000,00 kr. Beløb er ekskl. moms. Ved optagelse tilsendes en bekræftelse via mail. Der udskrives kursusbevis efter endt kursusforløb.

Yderligere program mm. sendes ca. 14 dage før kursusstart.

Kontakt

Linette Pedersen
Praktiksekretær

Tlf.: 72 69 42 14
lpe@ucn.dk
Jesper Munksgaard
Praktikkoordinator

Tlf. 72 69 05 02
jsm@ucn.dk

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Følg pædagoguddannelsen i Thisted på Facebook

Praktikinformation

Læs om Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)

Følg pædagoguddannelsen i Aalborg på Facebook

Optagelse
- Sådan søger du ind

Information til censor