Praktikvejlederkursus i Hjørring

Praktikvejlederkursus modul 1-4 på pædagoguddannelsen

Pædagoguddannelsen i Hjørring har valgt at udbyde praktikvejlederkurserne i 4 moduler. Alle kurserne er orienteret mod den enkelte deltagers udvikling af konkrete vejlederfærdigheder. Der er fokus på at give deltagerne konkrete redskaber til at håndtere vejlederrollen. 

Praktikvejlederkurserne har til formål at give kursisterne indblik i de opgaver, der knytter sig til arbejdet som praktikvejleder, samt bidrage til viden om, øvelser i og refleksion over vejledning og metoder. Kurserne kan desuden indeholde undervisning i nyere pædagogiske teorier m.v. relateret til praktikvejlederfunktionen.

Deltagere

Praktikvejlederkurserne udgør tilsammen et praksisrelateret og aktørorienteret kursusforløb for vejledere, og henvender sig til nuværende og kommende praktikvejledere. 

Deltagerantal

Minimum 12 deltagere. Ved færre end 12 deltagere aflyses modulkurset. 

Form og omfang

Kurserne tager afsæt i kursisternes forestillinger om praktikvejlederfunktionen og eventuelle vejledererfaringer, og vil veksle mellem oplæg, øvelser, fælles reflektioner og videndeling. 

Alle 4 moduler har en varighed á 2 dage (12 lektioner pr. modul).

Modul 1
 • Formalia omkring samarbejde mellem praktikstedet, den studerende og pædagoguddannelsen.
 • Relationer og relationens betydning for samarbejdet
 • Praktikstedets og praktikvejlederens rolle og ansvar
 • Læring, læreprocesser og læringsmiljøer
 • Kommunikationsteori
 • Øvelser i metoder i forhold til vejlederrollen
 • Din læringsplan som praktikvejleder frem mod modul 2 
Modul 2
 • Samarbejde og konflikter
 • Professionelle hjælpesamtaler
 • Kommunikationsteori
 • Intentioner og spørgsmåls-typer 
 • Øvelser i metoder i forhold til vejlederrollen
 • Din læringsplan som praktikvejleder frem mod modul 3 
Modul 3
 • Didaktik
 • Introduktion til coaching som vejledningsform
 • Kommunikationsteori (fortsat) 
 • Øvelser i metoder i forhold til vejlederrollen
 • Din læringsplan som praktikvejleder frem mod modul 4 
Modul 4
 • Didaktik (fortsat)
 • Coaching (fortsat)
 • Feedback processer
 • Øvelser i metoder i forhold til vejlederrollen
 • Opsummering af emnerne fra modul 1 – 3
 • Refleksion over dit læringsudbytte og potentiale som praktikvejleder 

Undervisere

Torben Johansen, Mette Brøndum Bogh og Sarah Palle Leegaard Knudsen.

Sted

University College Nordjylland
Pædagoguddannelsen
Skolevangen 45
9800 Hjørring

Pris

1.695,- kr. pr. modul pr. deltager inkl. fuld forplejning incl. moms (der tages forbehold for prisændring)

Tidspunkt

 • Modul 1: Kurset foregår i efteråret 2018 - datoer oplyses senere
 • Modul 2: 23. april og 24. april 2018
 • Modul 3: 7. juni og 8. juni 2018
 • Modul 4: Kurset foregår i efteråret 2018 - dato oplyses senere

Undervisningen foregår i tidsrummet mellem kl. 8.30 - 15.00.

Tilmelding og frist
Tilmelding til kurserne er bindende og skal være os i hænde senest 1 måned før kursusstart. Du vil umiddelbart herefter få besked på, om du er optaget på kurserne.

Kontakt

Helle Allan
Praktiksekretær
Pædagoguddannelsen i Hjørring
Tlf. 72 69 62 18
hea@ucn.dk

Følg pædagoguddannelsen i Thisted på Facebook

Praktikinformation

Skriv dig op, og bliv mindet om åbent hus og events.

Læs om Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Følg pædagoguddannelsen i Aalborg på Facebook

Information til censor

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.