Praktikvejlederkursus i Thisted

Praktikvejlederkursus modul 1-3 på pædagoguddannelsen UCN, Thisted

Pædagoguddannelsen i Thisted udbyder et praktikvejlederkursus bestående af 3 moduler. Kurset er orienteret mod den enkelte deltagers udvikling af konkrete vejlederfærdigheder. Der er fokus på at give deltagerne konkrete redskaber til at håndtere vejlederrollen.

Praktikvejlederkurserne har til formål at give kursisterne indblik i de opgaver, der knytter sig til arbejdet som praktikvejleder, samt bidrage til viden om, øvelser i og refleksion over vejledning og metoder. Pædagogiske teorier der er relateret til praktikvejlederfunktionen.

Deltagere

Praktikvejlederkurserne udgør tilsammen et praksisrelateret og aktørorienteret kursusforløb for vejledere, og henvender sig til nuværende og kommende praktikvejledere.

Deltagerantal

Minimum 12 deltagere. Ved færre end 12 deltagere aflyses modulkurset.

Form og omfang

Kurset tager afsæt i kursisternes forestilling om praktikvejlederfunktionen og eventuelle vejledererfaringer, og vil veksle mellem oplæg, øvelser, fælles refleksioner og vidensdeling.

Modul 1
 • Formalia omkring samarbejde mellem praktikstedet, den studerende og pædagoguddannelsen
 • Siden 2014 har portfolio, portfolioevaluering og læringsaktiviteter i tilknytning hertil været en obligatorisk del af den nye uddannelse
 • Hvad er portfolio – og hvad er egentligt idéerne bag 
 • Hvad er uddannelsens krav til portfolio
 • Hvad er læringsteorierne bag portfolio
 • Refleksion over pædagog professionens faglighed
 • Refleksion og refleksionsmetoder i praktikken: Video, foto og skriftlighed (logbog, portfolio mm.). Der arbejdes til næste modul med afprøvning af metoder
Modul 2
 • Analyse og refleksion: Videre arbejde med refleksions metoder ud fra medbragte produkter (video, foto og skriftlighed)
 • Praktikstedets og praktikvejlederens rolle og ansvar
 • Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan
 • Hvad er læring og læringsmiljøer og hvordan etableres gode læringsmiljøer
Modul 3
 • Læring og etablering af læringsmiljøer. Hvordan konstruerer vi og studerende vores viden og vores verden og hvordan kan det denne viden anvendes i vejlednings øjemed. Praksisteori iflg. Handal og Lauvås
 • Hvad kan vi lære af Aristoteles?
 • Hvordan anvender og betragter studerende portfolio
 • Hvad er vejleders rolle og hvordan kan vejleder støtte den studerendes læreproces i tilknytning til portfolioen
 • Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan

Undervisere

Jesper Dam Larsen, Hans Jørgen Vakili Jensen og Mette Bigum Johansen.

Tid og sted

Professionshøjskolen UCN
Pædagoguddannelsen i Thisted
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Undervisningen foregår i tidsrummet 8.00 – 14.30.

Pris

6.800 kr. for kurset inkl. fuld forplejning incl. moms.

Datoer

 • Modul 1: 19.-21. september 2018
 • Modul 2: 24.-26. oktober 2018
 • Modul 3: 15.-16. november 2018
Tilmelding og frist
Tilmelding til kurset er bindende og skal være os i hænde senest 1 måned før kursusstart. Du vil umiddelbart herefter få besked på, om du er optaget på kurset.

Mette Mikkelsen

Pædagoguddannelsen i Thisted
Tlf. 72 69 01 96
memi@ucn.dk