Studiemiljø på pædagoguddannelsen i Aalborg

Som pædagogstuderende vil du møde et kreativt og inspirerende studiemiljø med engagerede og fagligt dygtige undervisere, som både kan give dig udfordringer og støtte dig undervejs i din uddannelse.

I starten af uddannelsen bliver du del af en gruppe på studerende. Undervisningen vil blive tilrettelagt meget fleksibelt med klasseundervisning, projektarbejde, gruppeøvelser, forelæsninger, individuelle studieformer samt feltarbejde i praksis

Indflydelse

Du kan selv være med til at få indflydelse på studielivet på Professionshøjskolen UCN ved at involvere dig i De Studerendes Råd (DSR). Igennem DSR vil du kunne få indflydelse i diverse råd og udvalg, der arbejder tæt sammen med ledelsen om bl.a. undervisning, studiemiljø, idrætsdag, kulturelle arrangementer, fester og fredagsbar

Hjælp undervejs

Som studerende kan du få hjælp og vejledning ved studievejledere, hvis du oplever problemer undervejs i studiet. Studievejlederne kan bl.a. oplyse dig om, hvordan du søger orlov, om du er berettiget til merit, hvornår du kan komme til omprøve, og hvad du evt. kan gøre for at løse private problemer i forhold til studiet. Studievejlederne har tavshedspligt og respekt for dig, dine interesser og behov.