Kan du lide at drage omsorg for andre? Og sætte aktiviteter i gang, der udvikler børn, unge og voksne?

Med en pædagogisk assistentuddannelse får du grundlæggende viden om, hvordan man drager omsorg for børn, unge og voksne. Du får desuden indsigt i, hvordan du kan lave aktiviteter inden for bevægelse, idræt og i naturen.

På pædagogisk assistentuddannelsen skal du arbejde med relationer og udvikling i forhold til forskellige pædagogiske målgrupper. Du lærer også om betydningen af kost og motion for det fysiske og psykiske velvære, ligesom du lærer at arbejde med konflikthåndtering.

Med en pædagogisk assistentuddannelse kan du arbejde i et bredt arbejdsfelt. Du kan arbejde i børnehaver, vuggestuer, på skoler og i fritidsklubber, som dagplejer i eget hjem eller i botilbud for voksne eller børn med sociale og/eller fysiske handicap. Du kan arbejde både i private og offentlige institutioner.

UCN-adresse
Thisted: Lerpyttervej 43

Varighed

Afhænger af din erhvervserfaring

Sted

Thisted

Sprog

Dansk

Praktik

Maks. 52 uger i alt

Studiestart

Februar

Kontakt

Vibeke Blaabjerg
Studievejleder

Tlf. 72 69 07 53
vib@ucn.dk
Jesper Dam Larsen
Uddannelseskoordinator

Tlf. 72 69 07 58
jla@ucn.dk
Jan Michael Laursen
Studiekoordinator

Tlf. 72 69 07 50
jml@ucn.dk

Du kan videreuddanne dig

Med en pædagogisk assistentuddannelse har du gode muligheder for at videreuddanne dig. Uddannelsen giver direkte adgang til pædagoguddannelsen, og hvis du tager supplerende fag, kan du få adgang til socialrådgiveruddannelsen, katastrofe- og risikomanager-uddannelsen og psykomotorikuddannelsen.

"Jeg føler slet ikke, det er arbejde, og jeg er aldrig træt af at skulle af sted om morgenen. Børn er så ubetingede og stiller ikke krav, men de har brug for kropskontakt, omsorg og faste rammer."
Kristina Mikkelsen

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind