Adgangskrav og optagelse

På uddannelsen ansættes du som elev i enten en kommune, region eller ved private/selvejende institutioner.

For at blive optaget på hovedforløbet skal du have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. Du skal derfor søge en af de elevstillinger, som kommunerne og regionen slår op. Find information og jobopslag her:

EUD - adgangskrav

EUD er erhvervsuddannelse for elever under 25 år.

Bestået grundforløb 1 og grundforløb 2 - gennemføres på en social- og sundhedsskole.

EUV1 - adgangskrav

EUV 1 er erhvervsuddannelse for voksne med mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

På EUV1 tager eleven hovedforløb – eleven tager den pædagogiske assistentuddannelse uden grundforløbet og uden praktikuddannelse.

Erhvervsfaring

Hvis du har erhvervserfaring, skal den være relevant for uddannelsen til pædagogisk assistent. Det kan fx være arbejde i:

 • Daginstitution eller dagpleje
 • Skole, SFO, ungdomsklub eller fritidsklub
 • Dagtilbud eller botilbud for mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Sådan søger du ind på EUV1

 • Udfyld et ansøgningsskema (PDF)
 • Vedlæg relevant dokumentation
 • Send det til uddannelsen

Hvis du opfylder kravene til at blive optaget, bliver du indkaldt til en dag, hvor vi vurderer dine realkompetencer.

EUV2 - adgangskrav

EUV2 er erhvervsuddannelse for voksne med mindre end 2 års relevant erhvervserfaring eller anden forudgående uddannelse.

Bestået grundforløb 2 - gennemføres på en social- og sundhedsskole.

EUV3 - adgangskrav

EUV 3 er erhvervsuddannelse for voksne uden relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse.

Bestået grundforløb 2 - gennemføres på en social- og sundhedsskole.

Sådan søger du ind på EUV2 og EUV3

Når du søger EUV2 og EUV3, skal du først tage grundforløb 2, hvorefter du får vurderet de kompetencer, du har.

 • Du får en kompetencevurdering
 • Du skal have bestået grundforløb 2 (find information her SOSU STV)
 • Du skal søge elevplads i en kommune

Ansøgningsfrister

 • EUD: 15. november med studiestart forår 2017
 • EUV1: 15. november med studiestart forår 2017
 • EUV2: 15. november med studiestart forår 2017
 • EUV3: 15. november med studiestart forår 2017

Kontakt

Vibeke Blaabjerg
Studievejleder

Tlf. 72 69 07 53
vib@ucn.dk
Jesper Dam Larsen
Uddannelseskoordinator

Tlf. 72 69 07 58
jla@ucn.dk
Jan Michael Laursen
Studiekoordinator

Tlf. 72 69 07 50
jml@ucn.dk

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind