Adgangskrav og optagelse

På uddannelsen ansættes du som elev i enten en kommune, region eller ved private/selvejende institutioner.

Find information og jobopslag her:

Adgangskrav

Adgangskravene til den pædagogiske assistentuddannelse er afhængige af din alder og uddannelse/erfaring.

EUD - for elever under 25 år

EUD er erhvervsuddannelse for elever under 25 år.

Adgangskrav

Bestået grundforløb 1 og grundforløb 2 - gennemføres på en social- og sundhedsskole.

Sådan søger du ind

 1. Du skal søge og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med en kommune, region eller ved private/selvejende institutioner.
 2. Du skal søge ind på hovedforløbet i gennem optagelse.dk og vedlægge dokumentation for bestået grundforløb og en uddannelsesaftale.
EUV1 - for voksne med mindst 2 års relevant erhvervserfaring

EUV 1 er erhvervsuddannelse for voksne med mindst 2 års relevant erhvervserfaring (opnået inden for de seneste 4 år).

Adgangskrav

Erhvervsfaring skal være relevant for den pædagogiske assistentuddannelse. Det kan f.eks. være arbejde i:

 • Daginstitution eller dagpleje
 • Skole, SFO, ungdomsklub eller fritidsklub
 • Dagtilbud eller botilbud for mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Sådan søger du ind

Du skal downloade og udfylde dette ansøgningsskema (PDF) og sende det til paedagog@ucn.dk

Når ansøgningen er modtaget, indkaldes du til en realkompetencevurdering, hvor vi også vejleder i, hvordan du søger ind på optagelse.dk.

Ansøgningsfrist er den 30. april 2019.

 

Relevant dokumentation - tidligere skolegang og uddannelse

 • 9./10. klasse
 • Gymnasiet
 • HF (2-årig)
 • Social- og Sundhedshjælper uddannelsen
 • Social- og Sundhedsassistentuddannelsen
 • Gennemført en del af pædagogisk assistentuddannelsen tidligere
 • Gennemført en del af pædagoguddannelsen – hvor mange semestre har du gennemført/bestået
 • Gennemført grundforløb til en eller flere erhvervsuddannelser – Hvilke grundforløb?
 • Anden afsluttet uddannelse – hvilken uddannelse har du afsluttet?
 • AMU-kurser inden for det pædagogiske område (afsluttet indenfor 4 år før uddannelsesstart)
 • Har du tidligere læst dansk/samfundsfag på C-niveau eller højere niveau. Har du tidligere læst Engelsk på E-niveau eller højere?
 • Har du tidligere bestået Førstehjælps-/Elementært Brandbekæmpelseskursus?
   

Relevant dokumentation - erhvervserfaring

 • Pædagogmedhjælper ved daginstitution eller skole/SFO
 • Kommunal dagplejer
 • Omsorgsmedhjælper ved dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse
 • Ikke-uddannet klubmedarbejder ved fritids- og ungdomsklubber
 • Legepladsmedarbejder ved byggelegepladser o. lign.
For at kunne blive optaget på EUV1 skal du kunne dokumentere 2 års relevant erhvervserfaring, inden for de seneste 4 år før uddannelsesstart. Du skal ligeledes kunne dokumentere stillingsfunktion, arbejdsplads, ugentligt løntimetal og ansættelsesperiode (fra dato – til dato). Er det ugentlige timetal 24 timer og derover svarer det til fuldtidsansættelse. 

Hvis du opfylder adgangskravene bliver du indkaldt til en dag, hvor vi vurderer dine realkompetencer.
EUV2 - for voksne med mindre end 2 års relevant erhvervserfaring eller uddannelse

EUV2 er erhvervsuddannelse for voksne med mindre end 2 års relevant erhvervserfaring eller anden forudgående uddannelse.

Adgangskrav

Bestået grundforløb 2 og en uddannelsesaftale

Sådan søger du ind

 1. Du skal søge og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med en kommune, region eller ved private/selvejende institutioner.
 2. Du skal søge ind på hovedforløbet i gennem optagelse.dk og vedlægge dokumentation for bestået grundforløb og en uddannelsesaftale.
EUV3 - for voksne uden relevant erhvervserfaring eller uddannelse

EUV3 er erhvervsuddannelse for voksne uden relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse.

Adgangskrav

Bestået grundforløb 2 og en uddannelsesaftale.

Sådan søger du ind

 1. Du skal søge og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med en kommune, region eller ved private/selvejende institutioner.
 2. Du skal søge ind på hovedforløbet i gennem optagelse.dk og vedlægge dokumentation for bestået grundforløb og en uddannelsesaftale.

Studievejledning

Vibeke Blaabjerg
Studievejleder

Tlf. 72 69 07 53
vib@ucn.dk
Jesper Dam Larsen
Uddannelseskoordinator

Tlf. 72 69 07 58
jla@ucn.dk
Dora Ingeborg Leegaard
Studieleder

Tlf. 72 69 07 40
dol@ucn.dk