Adgangskrav og optagelse

På uddannelsen ansættes du som elev i enten en kommune, region eller ved private/selvejende institutioner.

Kommunernes ansøgningsfrister er ultimo april med samtaler i uge 20.

Find information og jobopslag her:

Adgangskrav

Adgangskravene til den pædagogiske assistentuddannelse er afhængige af din alder og uddannelse/erfaring.

EUD - for elever under 25 år

EUD er erhvervsuddannelse for elever under 25 år.

Adgangskrav

Bestået grundforløb 1 og grundforløb 2 - gennemføres på en social- og sundhedsskole.

Sådan søger du ind

 1. Du skal søge og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med en kommune, region eller ved private/selvejende institutioner.
 2. Du skal søge ind på hovedforløbet i gennem optagelse.dk og vedlægge dokumentation for bestået grundforløb og en uddannelsesaftale.
EUV1 - for voksne med mindst 2 års relevant erhvervserfaring

EUV 1 er erhvervsuddannelse for voksne med mindst 2 års relevant erhvervserfaring (opnået inden for de seneste 4 år).

Adgangskrav

Erhvervsfaring skal være relevant for den pædagogiske assistentuddannelse. Det kan f.eks. være arbejde i:

 • Daginstitution eller dagpleje
 • Skole, SFO, ungdomsklub eller fritidsklub
 • Dagtilbud eller botilbud for mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Sådan søger du ind

Der starter et EUV1 hold i oktober måned.

Du skal downloade og udfylde dette ansøgningsskema (PDF) og sende det til paedagog@ucn.dk

Når ansøgningen er modtaget, indkaldes du til en realkompetencevurdering, hvor vi også vejleder i, hvordan du søger ind på optagelse.dk.

Har du spørgsmål til ansøgningen til EUV1, kontakt studievejleder Vibeke Blaabjerg på tlf. 72 69 07 53 eller e-mail vib@ucn.dk.

Relevant dokumentation - tidligere skolegang og uddannelse

 • 9./10. klasse
 • Gymnasiet
 • HF (2-årig)
 • Social- og Sundhedshjælper uddannelsen
 • Social- og Sundhedsassistentuddannelsen
 • Gennemført en del af pædagogisk assistentuddannelsen tidligere
 • Gennemført en del af pædagoguddannelsen – hvor mange semestre har du gennemført/bestået
 • Gennemført grundforløb til en eller flere erhvervsuddannelser – Hvilke grundforløb?
 • Anden afsluttet uddannelse – hvilken uddannelse har du afsluttet?
 • AMU-kurser inden for det pædagogiske område (afsluttet indenfor 4 år før uddannelsesstart)
 • Har du tidligere læst dansk/samfundsfag på C-niveau eller højere niveau. Har du tidligere læst Engelsk på E-niveau eller højere?
 • Har du tidligere bestået Førstehjælps-/Elementært Brandbekæmpelseskursus?

Relevant dokumentation - erhvervserfaring

 • Pædagogmedhjælper ved daginstitution eller skole/SFO
 • Kommunal dagplejer
 • Omsorgsmedhjælper ved dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse
 • Ikke-uddannet klubmedarbejder ved fritids- og ungdomsklubber
 • Legepladsmedarbejder ved byggelegepladser o. lign.
For at kunne blive optaget på EUV1 skal du kunne dokumentere 2 års relevant erhvervserfaring, inden for de seneste 4 år før uddannelsesstart. Du skal ligeledes kunne dokumentere stillingsfunktion, arbejdsplads, ugentligt løntimetal og ansættelsesperiode (fra dato – til dato). Er det ugentlige timetal 24 timer og derover svarer det til fuldtidsansættelse. 

Hvis du opfylder adgangskravene bliver du indkaldt til en dag, hvor vi vurderer dine realkompetencer.
EUV2 - for voksne med mindre end 2 års relevant erhvervserfaring eller uddannelse

EUV2 er erhvervsuddannelse for voksne med mindre end 2 års relevant erhvervserfaring eller anden forudgående uddannelse.

Adgangskrav

Bestået grundforløb 2 og en uddannelsesaftale

Sådan søger du ind

 1. Du skal søge og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med en kommune, region eller ved private/selvejende institutioner.
 2. Du skal søge ind på hovedforløbet i gennem optagelse.dk og vedlægge dokumentation for bestået grundforløb og en uddannelsesaftale.
EUV3 - for voksne uden relevant erhvervserfaring eller uddannelse

EUV3 er erhvervsuddannelse for voksne uden relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse.

Adgangskrav

Bestået grundforløb 2 og en uddannelsesaftale.

Sådan søger du ind

 1. Du skal søge og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med en kommune, region eller ved private/selvejende institutioner.
 2. Du skal søge ind på hovedforløbet i gennem optagelse.dk og vedlægge dokumentation for bestået grundforløb og en uddannelsesaftale.

Vejledning

Ansøgningsfrist til hovedforløbet på UCN i gennem optagelse.dk er start juni.

Studievejledning

Vibeke Blåbjerg
Studievejleder

Tlf. 72 69 07 53
vib@ucn.dk
Jesper Dam Larsen
Uddannelseskoordinator

Tlf. 72 69 07 58
jla@ucn.dk
Dora Ingeborg Leegaard
Uddannelsesleder

Tlf. 72 69 07 40
dol@ucn.dk