Merit

Ansøgning om merit – oplysningspligt om tidligere gennemførte videregående uddannelsesforløb og beskæftigelse

Optagelses- og kompetencevurdering EUD

Optagelses- og Kompetencevurderingen gennemføres på grundlag af dokumentation fra eleven samt eventuelt kompetenceafklarende forløb. Kompetencevurderingen består af en regelbundet vurdering af ansøgerens teoretiske og praktiske kompetencer (Tidligere skolegang, uddannelse og relevant erhvervserfaring) samt en vurdering af elevens eventuelle yderligere kompetencer på uddannelsens område. Optagelses- og kompetencevurdering foretages forud for opstart på uddannelsen.

Optagelses- og realkompetencevurdering EUV

Optagelses- og Realkompetencevurderingen gennemføres på grundlag af dokumentation fra eleven og eventuelt kompetenceafklarende forløb. Kompetencevurderingen består af en regelbundet vurdering af ansøgerens teoretiske og praktiske kompetencer (Tidligere skolegang, uddannelse og relevant erhvervserfaring) samt en vurdering af elevens eventuelle yderligere kompetencer på uddannelsens område.

Optagelses- og kompetencevurdering foretages forud for opstart på uddannelsen. Optagelses- og kompetencevurderingsdagen afholdes forud for opstart på uddannelsen.

Gennem optagelses- og realkompetencevurderingen afklares det, hvilken af uddannelsesvejene i EUV, den voksne skal følge (EUV1, EUV2 eller EUV3).

Uddannelsen for de voksne skal være så kort som mulig. Det betyder, at den voksne ikke kan tilbydes fag på højere niveauer eller ekstra fag, men at godskrivningen altid udmøntes i en kortere uddannelse.