Masser af ansvar i hverdagen

Pædagogisk assistentuddannelsen (PAU) blev starten på et karriereskifte for 27-årige Kristina Mikkelsen, der tidligere arbejdede som materialist.

”Jeg føler slet ikke, det er arbejde, og jeg er aldrig træt af at skulle af sted om morgenen. Børn er så ubetingede og stiller ikke krav, men de har brug for kropskontakt, omsorg og faste rammer. Det er meget givende for mig som person at få lov til at være omringet af sådan en flok,” fortæller pædagogisk assistent Kristina Mikkelsen med et smil på læben, mens hun hygger med børnene i gårdbørnehaven Majgården på Mors.

Kristina Mikkelsen skulle imidlertid lidt rundt i uddannelsessystemet, inden hun landede på den rette hylde.

Planen var egentlig, at hun ville have været lærer, da hun tog sin HHX, men undervejs blev hun skoletræt og valgte at skifte til HG. Efterfølgende fik hun en elevplads i Matas i Nykøbing, hvor hun uddannede sig til materialist, men da Kristina Mikkelsen havde født sin søn, skulle der ske noget nyt.

”Jeg var super glad for at arbejde i Matas, men arbejdstiderne passer rigtig dårligt med at have et lille barn. Derfor valgte jeg at kigge mig om efter nye muligheder. Jeg har altid drømt om at arbejde med børn, enten som lærer eller pædagog, så valget faldt på pædagogisk assistent-uddannelsen (PAU) også fordi det rent økonomisk var bedre, da jeg kunne få elevløn i stedet for SU,” fortæller Kristina Mikkelsen.

Kristina Mikkelsen startede i marts 2014 på pædagogisk assistent-uddannelsen. Hun oplevede, at uddannelsen var godt tilpasset den virkelige verden samt en god kombination af teori og praksis.

”Jeg har altid godt kunnet lide at gå i skole, og der var et super sammenhold i klassen, hvor alle var gode til at hjælpe hinanden. Nogle havde svært ved det boglige, men det var ikke afgørende, for meget af undervisningen handlede om det praktiske, vi oplevede i praktikken. Det gjorde, at alle have noget at byde ind med i undervisningen, hvilket jeg oplevede gav mange ligeværdige diskussioner i klassen.”

Pædagogisk assistent Kristina Mikkelsen

Godt klædt på

Kristina Mikkelsen oplevede under sine praktikophold, at undervisningen på pædagogisk assistent-uddannelsen gav hende en god ballast til, hvordan tingene foregik, og hvad hendes rolle var på arbejdspladsen.

”Når jeg under uddannelsen var ude i praktik, følte jeg mig godt klædt på fra undervisningen, og vidste hvordan jeg skulle gebærde mig i den ’virkelige’ verden. Det vi lærte på skolen var i en praktisk kontekst. Vi var for eksempel ude i naturen med en naturvejleder, vi lavede et fælles legehæfte i klassen med lege, vi kunne lege med børnene, og vi producerede legetøj i træ,” fortæller Kristina Mikkelsen. På det personlige plan har pædagogisk assistent-uddannelsen også været meget lærerig for Kristina Mikkelsen:

Undervejs i uddannelsen har jeg udviklet mig meget personligt. I kontakten med børnene er jeg tvunget til at tænke meget over min egen opvækst og barndom, samt hvordan jeg behandler andre mennesker, både verbalt og nonverbalt. Jeg er blandt andet blevet mere bevidst om den forskel, det gør for en person at blive anerkendt, så i dag falder det mig meget naturligt både at anerkende på arbejdet men også over for venner og familie.

En hverdag med stor indflydelse

For Kristina Mikkelsen har praktikforløbene under pædagogisk assistent-uddannelsen også handlet om at netværke, så hun var bedre stillet på jobfronten, når hun var færdiguddannet. Hun fik eksamensbeviset d. 1. juli i år, og 1. september blev hun ansat i et barselsvikariat som stueleder for de mindste børn i gårdbørnehaven Majgården på Mors, hvor hun også havde sin første praktik.

”Jeg er helt sikkert landet i den rigtige branche! På et tidspunkt vil jeg gerne læse videre til pædagog som fjernstudie for at kunne få lov til det hele i børnehuset. Jeg må for eksempel ikke indberette eller tage en forældresamtale alene, men lige nu er jeg rigeligt udfordret.”