Genvej til pædagoguddannelsen

Pædagogisk assistent-uddannelsen blev 29-årige Simon Bangsgaards vej til pædagoguddannelsen.

Der skulle en del overvejelser til, før 29-årige Simon Bangsgaard i 2014 besluttede sig for, at nu skulle det være. Han ville i gang med pædagogisk assistent-uddannelsen (PAU) i Thisted. Interessen for at arbejde med mennesker blev vakt da han efter et par år som guide i Sydeuropa kom hjem til Danmark og søgte arbejde på Børne- og familiecenter Mors:

”Det lyder nok lidt kliche-agtigt, men det at kunne bidrage til at udsatte børn og unge får en mere meningsfuld tilværelse sagde mig virkelig noget! Jeg følte og føler stadig at jeg har meget at bidrage med, og jeg ser frem til at få bygget noget teori op omkring min erfaring”, fortæller Simon Bangsgaard. I flere omgange forsøgte han at komme ind på pædagoguddannelsen, men uden held. Han kunne ikke opfylde adgangskravene, og derfor måtte han tænke i andre baner for at få sin drømmeuddannelse.

”Studievejlederen anbefalede mig at tage enten en HF eller pædagogisk assistent-uddannelsen, inden jeg søgte ind på pædagoguddannelsen igen. Jeg valgte pædagogisk assistent-uddannelsen. Den var hurtigere at tage for mig, da jeg kunne få orlov fra mit arbejde som pædagogmedhjælper. Samtidig var uddannelsen langt mere relevant for min videre karriere end HF”, fortæller Simon Bangsgaard.

God grundlæggende viden

På pædagogisk assistent-uddannelsen er Simon Bangsgaard blevet præsenteret for den grundlæggende viden inden for pædagogikken. Det har givet ham en god ballast og mange erfaringer, han kan tage med videre. Derudover er han blevet introduceret for en lang række teoretikere, som han på pædagoguddannelsen har mulighed for at gå yderligere i dybden med.

”På pædagogisk assistent-uddannelsen synes jeg, der har været en god afveksling mellem tavleundervisning og gruppearbejde, så selv om det i starten var hårdt at skulle sidde stille og lytte fandt jeg hurtigt rytmen med skolearbejde igen. Desuden er her på uddannelsen et rigtigt godt voksenmiljø, fordi alle på holdet har været ude og opleve livet, og det kan mærkes på sammenholdet.”

To veje

Der er to grene af pædagogisk assistent-uddannelsen. På den ene er der indlagt en række praktikker og den anden, som Simon valgte, er kortere og består af ren undervisning og gennemføres derfor på den halve tid.

”Det bedste ved pædagogisk assistent-uddannelsen er det gode læringsmiljø. Jeg gik i meritklassen, hvor alle var over 25 år og havde erhvervserfaring fra pædagogverdenen, inden de startede på uddannelsen. Den erfaring vi havde, var vores undervisere rigtig gode til at inddrage i undervisningen, det synes jeg skabte en større forståelse for tingene og gjorde det nemmere at lagre informationerne og huske dem fremover”, forklarer han.

Meget at byde ind med

Simon Bangsgaard oplever at der er en naturlig overgang fra pædagogisk assistent-uddannelsen til pædagoguddannelsen.

”Det er klart, jeg kan mærke, jeg er kommet videre i uddannelsesforløbet og skal hænge mere i med forberedelsen, men jeg synes det falder mig meget nemt og som en naturlig fortsættelse af PAU,” fortæller Simon Bangsgaard, som håber på at komme til at arbejde inden for social- og specialområdet, når han bliver færdiguddannet pædagog.

”Jeg føler allerede nu, at jeg har rigtig meget at byde ind med på en kommende arbejdsplads. Jeg har altid følt jeg stod lidt i skyggen af mine tidligere kollegaer, der var uddannet. Jeg har beundret deres faglighed, og jeg glæder mig helt vildt til at komme ud at arbejde og afprøve det hele”, siger han.