Jeg ser mig selv som brobygger

Pædagogisk assistentuddannelsen (PAU) har givet 40-årige Solaiman Bakhshi mulighed for at hjælpe unge uledsagede asylansøgere med at finde deres plads i det danske samfund.

Solaiman Bakhshi kom til Danmark fra Afghanistan i januar 2001. Efter otte år som ufaglært på slagteriet Tican i Fjerritslev blev han ansat som pædagogmedhjælper i et bofællesskab for uledsagede unge flygtninge i Thisted Kommune. Da centeret efter nogle år lukkede ned, valgte Solaiman Bakhshi i 2014 at starte på pædagogisk assistentuddannelsen i Thisted.

”Jeg følte, jeg havde meget at byde ind med og ville gerne arbejde med mennesker. Jeg er selv kommet til Danmark som flygtning og lever i dag veletableret og godt integreret. Så jeg har en masse viden og forståelse for den proces, de skal til at starte i det danske samfund, og jeg vil gerne være med til at hjælpe dem godt i gang”, siger han.

Uddannelse med plads til alle

Da Solaiman Bakhshi startede på pædagogisk assistentuddannelsen , frygtede han at være helt alene i hønsegården. Det var langt fra tilfældet viste det sig - faktisk var der flere mænd i klassen end kvinder, fortæller han og tilføjer at der var et rigtig godt sammenhold på uddannelsen.

”Noget af det bedste ved uddannelsen var gruppearbejdet, vi kendte hinanden og arbejdede godt sammen. Nogle gange kunne det godt være svært at følge med i tavleundervisningen, men så var det dejligt at komme ud i grupper, hvor mine klassekammerater lige kunne forklare mig noget, hvis jeg var i tvivl.”

Det er ikke kun gruppearbejdet Solaiman Bakhshi har fået meget ud af, også de skriftlige opgaver har han haft stor glæde af siden:

”Alt hvad vi laver på arbejdet skal dokumenteres skriftligt, og der kan jeg mærke, at jeg har en større sikkerhed på grund af de opgaver, vi skrev under uddannelsen.”

Et job med mange udfordringer

Solaiman Bakhshi gik kun ledig en lille måned før han fik arbejde på Børnecenter Vester Thorup. Her udfører han hver dag mange forskellige arbejdsopgaver:

”Som pædagogisk assistent er jeg uddannet til at arbejde med de unge via kreativitet samt sørge for, at alt det praktiske hænger sammen. Når jeg er på arbejde, skal jeg holde de unge i gang, så de får en pause fra alle de dumme tanker i hovedet samt forsøge at give dem nye oplevelser, der giver glæde i deres liv.”

På børnecenteret er der en bred sammensætning af unge fra forskellige kulturer og religioner. De har alle oplevet og set forfærdelige ting og tackler det på hver deres måde forklarer Solaiman Bakhshi, der generelt føler sig godt rustet blandt andet på grund af faget psykologi:

”Jeg kan mærke stor forskel på, da jeg arbejdede som ufaglært pædagogmedhjælper til i dag. Jeg har fået nogle andre redskaber til at forstå børnenes reaktionsmønstre og er blevet mere opmærksom på, hvad der sker bag facaden.”

Solaiman Bakhshi fortæller også at de er blevet undervist meget i kulturforskelle på pædagogisk assistentuddannelsen.

”Jeg ser mig selv som brobygger! Jeg er med til at motivere de unge og især drenge til at forstå den danske kultur, og hvorfor vi i Danmark gør, som vi gør. Jeg kender og forstår deres kultur og kan ofte tale deres sprog, så de unge føler sig trygge ved mig og lytter til, hvad jeg siger.”

Ser lyst på fremtiden

Solaiman Bakhshi vil gerne fortsætte med at hjælpe mennesker i fremtiden, men håber det bliver i en roligere verden, hvor der er mere fred og ikke det samme behov for asylcentre.

”Jeg oplever, at jeg på grund af min pædagogisk assistentuddannelse er bedre sikret i fremtiden. Der har lige været nedskæringer på mit arbejde, og der var det især de ufaglærte der desværre blev skåret fra.”