Uddannelsens indhold

Pædagogisk assistent er en erhvervsuddannelse og derfor en faglig og praktisk uddannelse, som retter sig mod det pædagogiske erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole i Thisted og perioder i lønnet praktik.

En pædagogisk arbejdsplads kan f.eks. være i vuggestuer, børnehaver, fritidsordninger, væresteder, botilbud for fysisk eller psykisk udviklingshæmmede, psykiatrien, integrationsområdet, familiebehandlingscentre eller institutioner for anbragte børn og unge.

Uddannelsen har både unge og voksenspor:

EUD - erhvervsuddannelse for elever under 25 år

Erhvervsuddannelse for elever under 25 år

Grundforløb 1

For elever, som starter direkte eller et år efter 9./10. klasse eller inden 1. september året efter, eleven er gået ud af skolen. Forløbet varer 20 uger. Du har mulighed for at søge ind på Grundforløb 2 bagefter.

Grundforløb 2

Særligt rettet mod den pædagogiske assistentuddannelse. Forløbet skal være bestået for, at du kan optages på hovedforløbet. Forløbet varer 20 uger.

Hovedforløbet

Hovedforløbet varer 2 år og 1½ måned. Den samlede tid i skole er 47 uger, og den samlede tid i praktik er 52 uger.

Grundforløb 1 og Grundforløb 2 gennemføres på Social- og sundhedsskolen – SKIVE, THISTED, VIBORG (SOSU STV) - Ansøgning om optagelse

Struktur

1. praktik
1. skoleperiode
2. praktik
2. skoleperiode
3. praktik
3. skoleperiode
EUV1 - voksne med mindst 2 års relevant erhvervserfaring

Erhvervsuddannelse for voksne med mindst to års relevant erhvervserfaring.

På EUV1 tager du et hovedforløb – du tager den pædagogiske assistentuddannelse uden grundforløbet og uden praktikuddannelse.

Varighed 42 uger.

Uddannelsesforløbet kan afkortes på baggrund af individuelle kompetencer.

Særligt for EUV1

Der kan søges SU, eller du kan få uddannelsen finansieret via Beskæftigelsesreformen.

Struktur

1. skoleperiode
2. skoleperiode
3. skoleperiode
EUV2 - voksne med mindre end 2 års relevant erhvervserfaring eller uddannelse

Erhvervsuddannelse for voksne med mindre end to års relevant erhvervserfaring eller en forudgående uddannelse.

På EUV2 skal du gennemføre grundforløb 2 og hovedforløbet.

Grundforløb 2

Særligt rettet mod den pædagogiske assistentuddannelse.

Forløbet skal være bestået for, at du kan optages på hovedforløbet. Forløbet varer 20 uger.

Hovedforløbet

Varer ca. 2 år. Den samlede tid i skole er 47 uger og den samlede tid i praktik er 48 uger.

Uddannelsesforløbet kan afkortes på baggrund af individuelle kompetencer (kontakt os for at høre mere).

Grundforløb 2

Gennemføres på Social- og sundhedsskolen – SKIVE, THISTED, VIBORG (SOSU STV) - Ansøgning om optagelse.

Struktur

Strukturen og forløbet for EUV 2 er meget individuel sammensat af de tre 3 skoleperioder og praktikperioder af forskellig længde, så eleverne kan følge EUV-uddannelsesforløb.

EUV3 - voksne uden relevant erhvervserfaring eller uddannelse

Erhvervsuddannelse for voksne uden relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse

På EVU2 skal du gennemføre grundforløb 2 og hovedforløbet.

Grundforløb 2

Særligt rettet mod den pædagogiske assistentuddannelse.

Forløbet skal være bestået for, at du kan optages på hovedforløbet. Forløbet varer 20 uger.

Hovedforløbet

Varer 2 år og 1½ måned. Den samlet tid i skole er 47 uger og den samlet tid i praktik er 48 uger.

Grundforløb 2

Gennemføres på Social- og sundhedsskolen – SKIVE, THISTED, VIBORG (SOSU STV) - Ansøgning om optagelse.

Struktur

1. praktik
1. skoleperiode
2. praktik
2. skoleperiode
3. praktik
3. skoleperiode

Hvordan er uddannelsen opbygget?

Grundforløbet 1 og 2 gennemføres på Social- og sundhedsskolen – SKIVE, THISTED, VIBORG (SOSU STV). Uddannelsens hovedforløb gennemføres på UCN i Thisted.

Som elev skal du gennemføre 5 moduler, hvilke rummer en række læringsaktiviteter, som rettes mod modulets overordnede mål:

 • Modul 1: Den pædagogiske institution
 • Modul 2: Digital kultur og udeliv
 • Modul 3: Omsorg og relationsarbejde
 • Modul 4: Sundhed, bevægelse og idræt
 • Modul 5: Toning

Grundfag

Dansk og samfundsfag

Andre fag

 • Sundhed i den pædagogiske praksis
 • Natur og udeliv
 • Digital kultur
 • Bevægelse og idræt
 • Pædagogik
 • Kommunikation i den pædagogiske praksis
 • Psykologi i den pædagogiske praksis
 • Kulturelle udtryksformer og aktiviteter

Valgfag

Engelsk eller Innovation

Valgfri specialefag

I løbet af uddannelsen skal der vælges valgfri specialefag og valgfri valgfag.

 • Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer
 • Det pædagogiske måltid og sundhed
 • Digital pædagogisk praksis
 • Naturen som pædagogisk læringsrum
 • Læring og udvikling hos små børn
 • Specialpædagogiske metoder

Talentspor og fag med højere præstationsniveau

Der kan vælges fag på højere niveau. Vælges fire fag er der tale om talentspor.

Studievejledning

Vibeke Blåbjerg
Studievejleder

Tlf. 72 69 07 53
vib@ucn.dk
Jesper Dam Larsen
Uddannelseskoordinator

Tlf. 72 69 07 58
jla@ucn.dk
Dora Ingeborg Leegaard
Uddannelsesleder

Tlf. 72 69 07 40
dol@ucn.dk