Praktik

Når eleven er ansat som elev, er praktikpladsen garanteret. Den kommune eller region, der ansætter eleven, finder en elevplads samt fordeler elevpladserne.

Praktik på EUD 

Elever under 25 år skal i praktik i 52 uger i alt. Praktikken er opdelt i tre perioder og er placeret i den kommune eller region, hvor eleven er ansat. Praktikken foregår i daginstitutioner, døgninstitutioner, SFO’er, skoler eller andre pædagogiske tilbud.

Praktikken skal bestås for at komme videre i uddannelsen.

Praktik på EUV

Elever over 25 skal kun i praktik, hvis eleven ikke har erhvervserfaring. Kravet er dog, at erhvervserfaringen er relevant for uddannelsen. 

Praktikerklæring og læringsaktiviteter

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.