Studiemiljø

På UCN vil du møde et kreativt og inspirerende studiemiljø med engagerede og fagligt dygtige undervisere, som både kan give dig udfordringer og støtte dig undervejs i din uddannelse

Skolens campusmiljø skaber trygge rammer med mange faglige og socialt orienterede aktiviteter, så det sikres, at skolen understøtter fællesskaber, der ligger udenfor undervisningen.

Campus tilbyder EUD-elever et ungdomsuddannelsesmiljø og et EUV-elever et voksenuddannelsesmiljø. UCN's campus tilbyder eleverne et stærkt erhvervsfagligt uddannelsesmiljø. Underviserteamet på campus underviser både på pædagogisk assistentuddannelsen og pædagoguddannelsen.

På uddannelsen forekommer klasseundervisning, arbejde i grupper og arbejde med individuelle opgaver.

Der er særligt fokus på gruppearbejdet, da denne metode er med til at styrke sociale kompetencer, herunder samarbejdsevner, ansvarsfølelse og konflikthåndtering. Disse kompetencer er nødvendige i det pædagogiske arbejde.

Hjælp undervejs

Skolen har et vejledningstilbud, som omfatter fast stab af uddannelses- og erhvervsvejledning, læsevejledere, kontaktlærere og mentorer. På uddannelsen er der et udviklingsorienteret vejledningsmiljø med en strategi for samarbejdet mellem psykolog, kontaktlærer, fastholdelseskonsulent og mentor.

Mentorindsats tilbydes efter elevernes behov. Psykologisk bistand tilbydes ligeledes efter behov, som sikres ved tilstedeværelse af psykolog på skolen. SPS-indsats, screening og vejledning af elever med særlige udfordringer tilbydes efter behov.