Kan du lide at drage omsorg for andre? Og sætte aktiviteter i gang, der udvikler børn, unge og voksne?

Med en pædagogisk assistentuddannelse får du grundlæggende viden om, hvordan man drager omsorg for børn, unge og voksne. Du får desuden indsigt i, hvordan du kan lave aktiviteter inden for bevægelse, idræt og i naturen.

På pædagogisk assistentuddannelsen skal du arbejde med relationer og udvikling i forhold til forskellige pædagogiske målgrupper. Du lærer også om betydningen af kost og motion for det fysiske og psykiske velvære, ligesom du lærer at arbejde med konflikthåndtering.

Med en pædagogisk assistentuddannelse kan du arbejde i et bredt arbejdsfelt. Du kan arbejde i børnehaver, vuggestuer, på skoler og i fritidsklubber, som dagplejer i eget hjem eller i botilbud for voksne eller børn med sociale og/eller fysiske handicap. Du kan arbejde både i private og offentlige institutioner.

UCN-adresse
Thisted: Lerpyttervej 43

Varighed

Afhænger af erhvervserfaring

Sted

Thisted

Campus

Lerpyttervej

Sprog

Dansk

Praktik

Maks. 52 uger i alt

Studiestart

August


Du kan videreuddanne dig

Med en pædagogisk assistentuddannelse har du gode muligheder for at videreuddanne dig. Uddannelsen giver direkte adgang til pædagoguddannelsen, og hvis du tager supplerende fag, kan du få adgang til socialrådgiveruddannelsen, katastrofe- og risikomanager-uddannelsen og psykomotorikuddannelsen.

Læs om videreuddannelse

En studerende fortæller

"Jeg føler slet ikke, det er arbejde, og jeg er aldrig træt af at skulle af sted om morgenen. Børn er så ubetingede og stiller ikke krav, men de har brug for kropskontakt, omsorg og faste rammer."

Kristina Mikkelsen

Læs interview

Studievejledning

Vibeke Blåbjerg
Studievejleder

Tlf. 72 69 07 53
vib@ucn.dk
Jesper Dam Larsen
Uddannelseskoordinator

Tlf. 72 69 07 58
jla@ucn.dk
Dora Ingeborg Leegaard
Uddannelsesleder

Tlf. 72 69 07 40
dol@ucn.dk