Gå til hoved indhold

Kurset er for nuværende og kommende praktikvejledere, som ønsker at opnå konkrete færdigheder i at håndtere vejlederrollen indenfor rammerne af pædagoguddannelsens bekendtgørelse fra 2014.

Kursisterne vil få indblik i arbejdet med praktikkens mål i uddannelsesplanen, øvelse i at evaluere og bedømme de studerendes læring samt redskaber til vejledning af studerende i praktik. Kurset foregår som en vekselvirkning mellem undervisning og øvelser.

Kurset er på 3 dage plus øvelser og gruppearbejde der forventes at vare 6 timer. Kurset er fordelt på 2 dage på UCN, 1 dag til hjemmearbejde og 1 afsluttende dag på UCN.

Kursets undervisere er praktikkoordinator og undervisere fra pædagoguddannelsen på UCN. I undervisningen vil der blive lagt vægt på såvel 7 ugers praktikken som de tre specialiseringers kompetencemål og videns- færdighedsmål. Ligeledes vil der blive arbejdet med de tre specialiseringers særlige vilkår for praktikanter.

Til hver kursusgang medbringes computer eller tablet, praktikhåndbog og praktikinstitutionens praktikbeskrivelse.

Kursets indhold

Har du spørgsmål?

Linette Pedersen

Praktiksekretær

E-mail:
lpe@ucn.dk
Telefon:
72690643

Jesper Munksgaard

Praktikkoordinator

E-mail:
jsm@ucn.dk
Telefon:
72690502