Gå til hoved indhold

Pædagoguddannelsen i Hjørring udbyder praktikvejlederkurser. Kurserne er orienteret mod den enkelte deltagers udvikling af konkrete vejlederfærdigheder. Der er fokus på at give deltagerne konkrete redskaber til at håndtere vejlederrollen.

Kurset er for nuværende og kommende praktikvejledere, som ønsker at opnå konkrete færdigheder i at håndtere vejlederrollen indenfor rammerne af pædagoguddannelsens bekendtgørelse fra 2014.

Praktikvejlederkurserne har til formål at give kursisterne indblik i de opgaver, der knytter sig til arbejdet som praktikvejleder, samt bidrage til viden om, øvelser i og refleksion over vejledning og metoder. Kurserne kan desuden indeholde undervisning i nyere pædagogiske teorier m.v. relateret til praktikvejlederfunktionen. Kurset foregår som en vekselvirkning mellem undervisning og øvelser. Kursets undervisere er praktikkoordinator og undervisere fra pædagoguddannelsen i Hjørring.

Deltagere

Praktikvejlederkurserne udgør tilsammen et praksisrelateret og aktørorienteret kursusforløb for vejledere, og henvender sig til nuværende og kommende praktikvejledere.

Deltagerantal: Først til mølle-princip og max 30 deltagere. Minimum 12 deltagere. Ved færre end 12 deltagere aflyses kurset.

Form og omfang

Kurserne tager afsæt i kursisternes forestillinger om praktikvejlederfunktionen og eventuelle vejledererfaringer, og vil veksle mellem oplæg, øvelser, fælles refleksioner og videndeling. Der vil mellem hver undervisningsgang være tilknyttet en opgave til jeres praksis som dokumenteres og medbringes til næste undervisning.

Har du spørgsmål?

Helle Allan

Praktiksekretær i Hjørring

E-mail:
hea@ucn.dk
Telefon:
72690457

Jannie Thaisen

Praktikkoordinator

E-mail:
jat@ucn.dk
Telefon:
72690735