Gå til hoved indhold

Til dig der er vejleder

Praktikvejlederkurserne henvender sig til nuværende praktikvejledere og udgør tilsammen et praksisrelateret og aktørorienteret kursusforløb for vejledere.

Deltagerantal

Minimum 12 deltagere. Ved færre end 12 deltagere aflyses modulkurset.

Form og omfang

Kurset tager afsæt i kursisternes forestilling om praktikvejlederfunktionen og eventuelle vejledererfaringer og vil veksle mellem oplæg, øvelser, fælles refleksioner og vidensdeling.

Indhold

  • Formalia omkring samarbejde mellem praktikstedet, den studerende og pædagoguddannelsen
  • Praktikstedets og praktikvejlederens rolle og ansvar
  • Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan
  • Læring og refleksionsformer i praktikken
  • Øvelser i forhold til videns- og færdighedsmål

Vi anbefaler indkøb af grundbog: Mine Rasmussen - "Læring og vejledning i praksis", Akademisk Forlag og Birgitte Højberg - "Læring i praktikken", Dafolo. Resten af teksterne bliver sendt til jer eller bliver tilgængelige på Teams.

Har du spørgsmål?

Mette Bigum Johansen

Praktikkoordinator i Thisted

E-mail:
mjo@ucn.dk
Telefon:
72690752

Dora Ingeborg Leegaard

Uddannelsesleder

E-mail:
dol@ucn.dk
Telefon:
72690740