Gå til hoved indhold

Pædagogisk assistent

Pædagogisk assistent er en faglig og praktisk uddannelse, som retter sig mod det pædagogiske erhverv.
  • Erhvervsuddannelse

  • Thisted

  • Studiestart i august

Oplæring

Oplæringen er et centralt element på UCN og i uddannelse i virkeligheden.

Når eleven er ansat som elev, er oplæringspladsen garanteret. Den kommune eller region, der ansætter eleven, finder en elevplads samt fordeler elevpladserne.

Oplæring på EUD

Elever under 25 år skal i oplæring i 52 uger i alt. Oplæringen er opdelt i tre perioder og er placeret i den kommune eller region, hvor eleven er ansat. Oplæringen foregår i daginstitutioner, døgninstitutioner, SFO’er, skoler eller andre pædagogiske tilbud.

Oplæringen skal bestås for at komme videre i uddannelsen.

Oplæring på EUV

Elever over 25 skal kun i oplæring, hvis eleven ikke har erhvervserfaring. Kravet er dog, at erhvervserfaringen er relevant for uddannelsen.

Fagligt udvalg og oplæringserklæring: