Job og karriere

Læs om dine muligheder for job og efteruddannelse som produktionsteknolog.

Som produktionsteknolog kan du finde arbejde i private industrivirksomheder, der rådgiver, producerer udstyr og/eller maskiner til andre virksomheder eller producerer produkter direkte til forbrugerne. Du vil ofte have en sammenbindende funktion og være bindeleddet mellem produktionsgulvet og andre dele af virksomheden. Dit overblik hjælper dig med at skabe sammenhæng i produktionen.

Søg job i forskellige brancher

Afhængig af dine interesser kan du søge job indenfor mange forskellige dele af produktionsbranchen. Industrien i Nordjylland er f.eks. ofte inden for produkter i jern/metal. Andre brancher kunne være indenfor træprodukter, fødevarer, tekstil, møbler og plastik.

Hvilke jobfunktioner kan du få?

Kontorarbejde med en fod i produktionen

Typiske job for en produktionsteknolog er i afdelingen, som står for f.eks. konstruktion og udvikling. Her kan du evt. komme til at samarbejde med f.eks. ingeniører eller andre faggrupper om at udforme nye produkter eller optimere de eksisterende. Du kan f.eks. arbejde med 3D-modeller af produkter eller processer.

Du tager dialogen med kunder og leverandører

Du kan også være forankret i indkøb og salg, hvor du har dialogen med leverandører eller kunderne om behov og ønsker. Her bliver dit job at omsætte behovene til tekniske specifikationer og afklaring af f.eks. materialekrav, økonomi og leveringstid. Her vil du skulle bruge din brede viden til at sikre glade kunder og effektive løsninger/produkter.

Hold styr på maskiner, der kører i døgndrift

I produktionsafdelinger kan du f.eks. blive ansat som "PTA" - produktionsteknisk assistent - hvor du i dagligdagen har ansvar for den løbende optimering og drift af komplekse produktionsanlæg. Tit kører anlæggene i døgndrift, og derfor er selv korte nedbrud dyre og små optimeringer i f.eks. tid, energiforbrug eller servicetid kan spare mange penge.

Du sørger for, at kvaliteten altid er i orden

Har du interesse i dokumentation, er der gode muligheder for at arbejde med f.eks. kvalitetssikring. Mange produktionsvirksomheder lever af eksport eller er underleverandører til større virksomheder. Her er certificererede arbejds- og dokumentationsprocesser i stigende grad et krav, hvis man vil have de store ordrer. Du kan være med til at opnå og vedligeholde forretningskritiske standarder i f.eks. ISO 9001.

Adgang til overbygninger på UCN

Når du er uddannet skabelonuddannelse, har du adgang til en række overbygninger på UCN. Det betyder ikke, at du er sikker på at blive optaget på overbygningen, men blot at du opfylder adgangskravene for at blive optaget. Overbygningerne har et begrænset antal pladser.

På UCN er produktionsteknolog adgangsgivende til følgende overbygninger:

Efter- og videreuddannelsesmuligheder ved UCN act2learn

UCN act2learn udbyder en lang række kurser og videreuddannelser på deltid indenfor alle fagområder. Læs mere om efter- og videreuddannelse ved UCN act2learn.

Tag en overbygning i udlandet

Du kan vælge at tage en overbygning i udlandet. Her kan UCN’s internationale kontor hjælpe dig med gode råd og vejledning. Du kan kontakte dem på international@ucn.dk.

Overbygninger på andre uddannelsesinstitutioner

Vi anbefaler, at du altid undersøger dine muligheder for videreuddannelse på www.ug.dk, på de andre danske uddannelsesinstitutioners hjemmesider eller kontakter deres studievejleder, hvis du drømmer om at læse en bestemt overbygning. På UCN kan du få vejledning om efter- og videreuddannelsesmuligheder hos den faglige studievejleder samt i den generelle studievejledning.

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.

Jens Dancker-Jensen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 15 85
jdj@ucn.dk