Gå til hoved indhold

I Alfa Laval Aalborgs teknikerafdeling har man i hele afdelingens levetid, aldrig haft en praktikant. Derfor var man ifølge leder af Engineering & Supply-afdelingen, Kenneth Bendtsen, på forhånd nervøse for, om afdelingen og praktikanterne kunne leve op til de indbyrdes forventninger. Dog viste det sig hurtigt, at praktikanterne kunne lette en del af arbejdspresset og tage del i den daglige drift.

Andreas Sørensen var tidligere i praktik i teknikerafdelingen hos Alfa Laval Aalborg og er sidenhen blevet fastansat som designingeniør i virksomheden. Han gik ind til praktikforløbet med en smule nervøsitet, men blev hurtigt klar over, at han på ingen måde var en byrde for de øvrige medarbejdere.

- Som praktikant er man bekymret for, om man kommer til at forstyrre det workflow, som eksisterer. Man vil nødigt være en byrde, som skal have hjælp hele tiden. Men oplevelsen blev virkelig god, og jeg endte med at hjælpe dem meget. Så jeg løsnede nærmest byrden i deres travle hverdag, siger den tidligere praktikant og nuværende designingeniør hos Alfa Laval.

- Praktikanterne samarbejder kanon med de øvrige medarbejdere. I afdelingen har vi været lidt nervøse inden, da det er første gang, at vi har haft praktikanter. Men praktikanten endte med at køre driftsopgaver på lige fod med medarbejdere, der har siddet her i mange år, hvorfor praktikanten også har fået en fastansættelse, fortæller Alfa Lavals afdelingsleder Kenneth Bendtsen.

Fordelen ved UCN-praktikanter er, at de allerede er bevidste om omstillingen fra teori til praksis. Her har det været vigtigt for Alfa Laval, at praktikanterne er vant til den tankegang.

- Alle vores problemstillinger munder ud i en praktisk problemstilling, som skal løses ude i virkeligheden. Derfor er det vigtigt, at praktikanterne kommer fra en kontekst, hvor teoretisk viden skal omstilles til praktiske aspekter, siger Kenneth Bendtsen.

Netop praktikanternes drive er også en af hovedårsagerne til, at flere praktikanter - ligesom Andreas Sørensen - oplever en fastansættelse eller muligheden for et studiejob efter endt praktik i virksomheden.

- Praktikanterne er på og omstillingsparate, og det viser sig også efter endt praktik, hvor flere praktikanter er blevet ansat på den ene eller anden måde efter vores samarbejde, siger Kenneth Bendtsen.