Teamet bag uddannelsen

Til at udvikle og drive uddannelsen, er vi et team med dygtige og engagerede medarbejdere

Vi har alle en baggrund fra erhvervslivet og uddannelsesverdenen. Dette sætter os i stand til at give dig som studerende et solidt skub frem i din faglige og personlige udvikling.

Relationer til erhvervslivet

Vi er meget opmærksomme på at holde vores netværk fra erhvervslivet ved lige og komme ud i virksomhederne. Derudover udbyder vi kursusforløb og tilpassede kurser for erhvervslivet.

På denne måde sigter vi mod at holde os ajour med, hvordan udviklingen er inden for praksis, så vi løbende kan tilpasse indholdet til den virkelighed, vi sender dig som studerende ud i. Vi indgår gerne i projekter med erhvervslivet, hvor disse kan være til gensidig gavn.

Pædagogisk tilgang

Hvis vi skal lykkes med at lære dig så meget som muligt på tid, der er til rådighed, er det også nødvendigt at have fokus på den pædagogiske tilgang.

Vi anvender på linje med AAU en problembaseret lærings tilgang som et væsentligt element i undervisningen.

Den grad af deltagerstyring, der ligger i læringsformen, er tiltagende gennem uddannelsen, så du successivt lærer at tage vare på din egen læring og udvikling.

For at maksimere udbyttet for den enkelte har vi en tæt daglig kontakt med de studerende, hvor de vejledes og coaches såvel fagligt, som personligt.

På første semester tilbydes alle studerende at få udarbejdet en personprofilanalyse (Insigths Discovery) med henblik på at øge bevidstheden om egne og andres profiler og ad denne vej styrke gruppearbejderne og give den enkelte studerende mulighed for at maksimere sin egen udvikling gennem et professionelt og anerkendt værktøj.

Teamet har to akkrediterede Discovery konsulenter, der forestår profilanalyserne.

Studievejledning

Jens Dancker-Jensen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 15 85
jdj@ucn.dk