Generel studievejleder

Gitte Carstens
72 69 13 30
gc@ucn.dk

Faglig studievejleder

Jens Dancker Jensen
72 69 15 85
jdj@ucn.dk