Uddannelsens indhold

Uddannelsen til produktionsteknolog tager 2 år og er fordelt på fire semestre.

Du får viden om og færdigheder inden for:

 • produktudvikling
 • konstruktion
 • maskinelementer
 • teknisk dokumentation
 • fremstillingsteknologi
 • statik og styrkelære
 • FEM
 • materialer
 • automatisering
 • design
 • virksomhedsøkonomi
 • organisation og ledelse
 • miljøstyring
 • kvalitetsstyring
 • LEAN
 • logistik
 • produktionsstyring
 • produktionsplanlægning

Specialisering

Produktudvikling:

Dette speciale retter sig mod, at du som færdiguddannet har opnået kompetencer til at gennemføre konstruktion og udviklingsopgaver samt dokumentere konstruktionerne i nødvendigt omfang med henblik på produktion.

Produktions- og procesoptimering:

Specialet giver dig kompetencer til som færdiguddannet at varetage opgaver på tværs af virksomhedens værdikæder og foretage optimering af virksomhedens produktions- og procesapparat.

Målet er, at du efter endt uddannelse kan arbejde med virksomhedernes behov for produkter med kort og præcis leveringstid samt høje kvalitetskrav i et økonomisk perspektiv.

Læs mere

Du kan læse mere om specialerne på uddannelsen til produktionsteknolog i studieordningen.

It

It indgår som en vigtig del i uddannelsen. Ud over Office-pakken anvendes modelleringsværktøjet Inventor, planlægningsværktøjet MS Project og ERP systemet Axapta.

Dertil kommer relevante specialprogrammer inden for konstruktion og drift.

Projekter på uddannelsen

Der skal på uddannelsen til produktionsteknolog udarbejdes og afleveres følgende skriftlige opgaver i form af projekter:

1. semester

Projektnummer 1:

Gruppearbejde

Evaluering: gruppefremlæggelse for klassen i ca. 30 minutter pr. gruppe

Projektnummer 2:

Gruppearbejde med 4 - 7 deltagere.

Evaluering: gruppefremlægge for klassen i ca. 30 minutter pr. gruppe.

Projektnummer 3:

Gruppearbejde med 4 - 7 deltagere.

Evaluering: gruppefremlæggelse for opponentgruppe i 45 minutter pr. gruppe.

2. semester

Projektgruppe 4:

Gruppearbejde med 3 - 5 deltagere.

Evaluering: Gruppevejledning med hhv. drifts- og konstruktionsunderviser.

Projektnummer 5:

Gruppearbejde med 2 - 3 deltagere.

Evaluering: individuel eksamen.

3. semester

Projektnummer 6:

Gruppearbejde med 2 - 3 deltagere.

Evaluering: gruppearbejde med vejleder.

Projektnummer 7:

Gruppearbejde med 2 - 3 deltagere.

Evaluering: individuel eksamen.

4. semester

Projektnummer 8:

Praktik (individuelt)

Evaluering: individuel eksamen.

Afgangsprojekt (individuelt)

Evaluering: afsluttende individuel eksamen.

Øvrige opgaver

Derudover skal der udarbejdes fem "standardopgaver" på 1. og 2. semester.

Yderligere må du påregne, at der er hjemmeopgaver i forbindelse med den daglige teoriundervisning.

Studievejledning

Jens Dancker-Jensen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 15 85
jdj@ucn.dk