Uddannelsens indhold

Her kan du læse om fag og praktik, og hvordan undervisningen foregår på produktionsteknologuddannelsen.

Uddannelsen til produktionsteknolog tager 2 år og er fordelt på fire semestre.

Undervejs i uddannelsen bliver hele processen fra ide til færdigt produkt gennemarbejdet flere gang. Det betyder, at du gradvis kan tilføje mere viden og teori. Du vil komme til at arbejde med bl.a. design, konstruktion, teknisk dokumentation, statistik, styrkelære og planlægning/styring af produktionen. På samme måde får du viden om og forståelse for ledelsesdelen af en produktion og emner som fx virksomhedsøkonomi, LEAN, organisation, ledelse og miljø- og kvalitetssikring.

Læs mere om de enkelte semestre:

1. og 2. semester

Fra uddannelsens begyndelse introduceres du for virksomhedens værdikæde og inspireret af denne, bliver du undervist i teori og metode inden for driftstekniske fag, konstruktion, materialer samt salg og service.

1. semester - projektforløb (30 ECTS)

 • Metode (5 ECTS)
 • Produktudvikling (5 ECTS)
 • Konstruktion (5 ECTS)
 • Teknisk dokumentation (4 ECTS)
 • Materiale- og fremstillingsprocesser (4 ECTS)
 • Virksomhedsteknik (4 ECTS)
 • Produktionsteknik (3 ECTS)

2. semester - projektforløb (30 ECTS)

 • Metode (3 ECTS)
 • Produktudvikling (4 ECTS)
 • Konstruktion (6 ECTS)
 • Teknisk dokumentation (2 ECTS)
 • Materiale- og fremstillingsprocesser (5 ECTS)
 • Virksomhedsteknik (6 ECTS)
 • Produktionsteknik (4 ECTS)
3. semester

På 3. semester får du lejlighed til at fordybe dig i de emner, som optager dig mest.

Du skal også udarbejde to projekter. Uddannelsen tilskynder den enkelte studerende at finde samarbejdsvirksomheder, som denne kan få lov til at skrive projekt for, så der arbejdes med reelle problemstillinger, dog fortsat inden for rammerne af pensum.

Du skal som studerende sidde på skolen og arbejde samt modtage teoriundervisning samtidig med, du forsøger at løfte problemstillingen i virksomheden.

3. semester - projektforløb (30 ECTS)

 • Virksomhedsteknik (1 ECTS)
 • Automatisering (4 ECTS)
 • Valgfri uddannelseselementer (25 ECTS)
4. semester

På 4. semester skal du i praktik i en virksomhed. Praktikken er en periode svarende til et halvt semester (10 uger).

Formålet med praktikken er, at du får mulighed for at afprøve dig selv og dine færdigheder. Der udarbejdes en aftale mellem en virksomhed, dig som studerende og UCN, om praktikkens indhold, faglige mål og varighed.

Praktikopholdet afsluttes med en intern eksamen, hvor du skal redegøre for, hvilke opgaver du har arbejdet med. Efter godkendt praktik skal du skrive dit afsluttende projekt.

4. semester - praktik og afgangsprojekt (30 ECTS)

 • Praktik (15 ECTS)
 • Afslutningsprojekt (15 ECTS)

Praktik

På uddannelsen til produktionsteknolog skal du på 4. semester i praktik i 10 uger. Her skal du afprøve teorier og færdigheder i praksis samt tilegne dig ny viden inden for professionen. Du skal udarbejde en skriftlig opgave i form af en dagbog, hvor du reflekterer over, hvad du har fået ud af praktikken.

Fører ofte til mere

Ofte bliver praktikvirksomhederne så tilfredse med vores studerende, at de indgår i et projektsamarbejde efterfølgende. På den måde kan du skrive dit afsluttende projekt det samme sted og anvende dine erfaringer fra praktikken til at skrive dit sidste projekt.

Kom i praktik i egen virksomhed med Next Step

Next Step er en praktikmulighed, hvis du har planer om at blive selvstændig. Praktikken foregår på UCN i din egen virksomhed, og du skal ansøge om optagelse. Her får du tid og rum til at udvikle din forretningsidé og styrke dit iværksætter-mindset. Du får information om Next Step efter studiestart. Læs videre på ucn.dk/nextstep.


Få erfaring, netværk og et unikt indblik i din fremtid

Læs om de mange fordele ved praktikken på UCN.


Samarbejde med virkeligheden

Du kommer undervejs i studiet helt tæt på professionen og får mulighed for at stifte bekendtskab med feltet, hvor produktionsteknologer arbejder.

Du samarbejder med rigtige virksomheder

De to første semestre lægger fokus mest på de teoretiske fag suppleret med virksomhedsbesøg. På 3. og 4. semester er problemstillingerne overvejende baseret på cases fra virksomheder. Du skal som udgangspunkt selv opsøge virksomhederne, men du får selvfølgelig også hjælp og støtte fra underviserne.

Første skridt til job efter studiet

Til din afsluttende opgave på 4. semester skal du samarbejde med en virksomhed. Det er ofte den virksomhed, hvor du har været i praktik. Undervejs i studiet kan du sparre med undervisere og vejledere om virksomhedskontakt. Ofte kan kontakt under studiet være vejen til første job efter endt uddannelse og første skridt på vejen mod et fagligt netværk.

Brug mentornetværket

I mentornetværket inviterer en erfaren person fra erhvervslivet 4-5 studerende på besøg 1-2 gange pr semester. Besøget kan bestå i en rundvisning i virksomheden samt en efterfølgende snak om arbejdsopgaver, hverdagen i virksomheden samt forskellige aktuelle faglige drøftelser. Du vil få mere information om tilbuddet, når du starter på uddannelsen.

MatchMaking hjælper dig på vej til praktik og job

To gange årligt kan du møde mange virksomheder face-to-face på Campus Sofiendalsvej til en stor, fælles virksomhedsmesse kaldet MatchMaking. Her kan du blive klogere på praktik, job og samarbejdsmuligheder. Messen kombineres med foredrag og andre tiltag, der skal gøre det nemmere for virksomheder og studerende at finde hinanden.

Matchmaking messe på Campus Sofiendalsvej er et årligt tilbagevendende arrangement.


Studieformer

På uddannelsen til produktionsteknolog foregår undervisningen på forskellige måder. Du vil opleve en del klassisk holdundervisning og gruppearbejde. Derudover bruges der også selvstudie, projektarbejde, case-arbejde og praktik. Du vil i de første uger tilbringe en del tid i uddannelsens værksted, hvor du skal lave din egen prototype. Derigennem bliver du introduceret til de forskellige emner, som uddannelsen indeholder. Resten af uddannelsen er dog primært baseret på teoretisk/bogligt arbejde.

Forskelle i klassen giver styrke

De studerende på uddannelsen kommer ofte med forskellige baggrunde og erfaringer. Nogle har en erhvervsmæssig uddannelse og joberfaring. Andre har en gymnasial baggrund og studieerfaring fra gymnasiet eller tilsvarende. Erfaringen viser, at begge typer studerende kan lære af hinanden, og at sammensætningen giver en god kemi og dynamik i undervisningen og læringssituationen.

Afprøv din ide i praksis

På uddannelsens værksted kan du lave prototyper af dine idéer i træ eller som 3D-prints i plastik. På campus findes også et større, fælles TechLab med endnu flere muligheder.

     

UCN's læringstilgang

På UCN kombinerer vi altid teori med praksis og med refleksion. Det kalder vi Refleksiv Praksislæring. Læs mere om UCN's læringstilgang.

Oplev campus

Uddannelsen til produktionsteknolog er placeret sammen med flere andre uddannelser på Campus Sofiendalsvej.


Udlandsophold

På uddannelsen har du mulighed for at tage et praktikforløb eller et kortere eller længere studieophold på et teoretisk forløb i udlandet. Du kan komme på studieophold i udlandet på 3. semester og som del af din praktik på 4. semester.

Læs et semester i udlandet

Du kan vælge at tage 3. semester i udlandet. Der findes bl.a. uddannelsesinstitutioner i Tyskland og Norge, som har uddannelser som matcher UCN's. Du kan få hjælp af UCN's internationale koordinatorer, hvis du overvejer denne mulighed.

Internationale koordinatorer hjælper dig afsted

På UCN har vi internationale koordinatorer på alle campusser. De står klar fra dag ét i din uddannelse til at vejlede dig i, hvilke muligheder du har for at rejse ud, hvordan du rent praktisk kommer afsted, og hvordan du får det bedst mulige ophold.

Vil du vide mere om udlandsophold?

Der er mange gode grunde til at tage et udlandsophold som del af din uddannelse. Mange virksomheder vægter det fx højt, når de ansætter. Læs mere om udlandsophold, fordele og dine muligheder for at opleve verden med UCN:


Studieordning og officielle dokumenter

Her finder du officielle dokumenter som studieordninger, karakteropgørelser og studieaktivitetsmodellen for uddannelsen.

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.

Jens Dancker-Jensen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 15 85
jdj@ucn.dk