Praktik

På produktionsteknologuddannelsens 4. semester skal du i praktik i 10 uger. Formålet er, at du skal afprøve din faglighed i praktiske sammenhænge samt tilegne dig ny viden inden for de forskellige uddannelseselementer.

Praktikken udgør 15 ECTS.

Praktikkens målsætning

Følgende mål er opstillet for praktikken på uddannelsen:

Den studerende:

  • Skal inden for uddannelsesområdet kunne tilegne sig ny viden, der knytter sig til både kerneområderne og de valgfrie uddannelses elementer.
  • Skal kunne deltage i udviklingsorienterede situationer i samarbejde med andre fagområder.
  • Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med mennesker fra andre samfunds- og virksomhedskulturer.
  • Skal kunne tilegne sig viden og færdigheder indenfor relevante værktøjer og metoder.
  • Skal kunne deltage i diskussion af fagspecifikke praksisnære problemstillinger.

Praktikophold og skriftlige opgaver

Du skal udarbejde en skriftlig opgave i forbindelse med praktikken i form af en afrapportering.

Afrapporteringen skal bygge på et resumé af de opgaver og problemstillinger, du er blevet stillet over for i praktikken samt en beskrivelse af, hvilke teorier og metoder du har valgt at inddrage i problemløsningen samt hvordan disse er anvendt.

Afrapporteringen skal dække minimum 2/3 af de læringsmål, der er opstillet for det faglige pensum fra det valgte specialeforløb.

Praktik i ind- og udland

Det er muligt at tage i praktik i udlandet - find mere information under studieophold i udlandet.

Studievejledning

Jens Dancker-Jensen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 15 85
jdj@ucn.dk