Praktik

På produktionsteknologuddannelsens 4. semester skal du i praktik i 10 uger. Formålet er, at du skal afprøve din faglighed i praktiske sammenhænge samt tilegne dig ny viden inden for de forskellige uddannelseselementer.

Praktikken udgør 15 ECTS.

Praktikkens målsætning

Følgende mål er opstillet for praktikken på uddannelsen:

Den studerende:

  • Skal inden for uddannelsesområdet kunne tilegne sig ny viden, der knytter sig til både kerneområderne og de valgfrie uddannelses elementer.
  • Skal kunne deltage i udviklingsorienterede situationer i samarbejde med andre fagområder.
  • Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med mennesker fra andre samfunds- og virksomhedskulturer.
  • Skal kunne tilegne sig viden og færdigheder indenfor relevante værktøjer og metoder.
  • Skal kunne deltage i diskussion af fagspecifikke praksisnære problemstillinger.

Praktikophold og skriftlige opgaver

Du skal udarbejde en skriftlig opgave i forbindelse med praktikken i form af en afrapportering.

Afrapporteringen skal bygge på et resumé af de opgaver og problemstillinger, du er blevet stillet over for i praktikken samt en beskrivelse af, hvilke teorier og metoder du har valgt at inddrage i problemløsningen samt hvordan disse er anvendt.

Afrapporteringen skal dække minimum 2/3 af de læringsmål, der er opstillet for det faglige pensum fra det valgte specialeforløb.

Praktik i ind- og udland

Det er muligt at tage i praktik i udlandet - find mere information under studieophold i udlandet.

faglig studievejleder

Jens Dancker-Jensen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 15 85
jdj@ucn.dk

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.