Studieordning og officielle dokumenter 

Her kan du læse uddannelsens studieordning og officielle dokumenter

Nedenfor finder du studieordningen for uddannelsen til produktionsteknolog samt karaktergennemsnittet for teknologiuddannelserne fra de seneste år. Derudover kan du se studieaktivitetsmodellen som viser, hvilke aktiviteter der foregår på uddannelsen.


Studieordning

Studieordningen for produktionsteknolog består af en fælles del og en institutionel del. Den fælles del gælder for alle studerende under uddannelsen i hele Danmark, mens den institutionelle del kun gælder for studerende under uddannelsen på UCN.

Danske studieordninger

Engelske studieordninger

Eksamensreglement

Her finder du det nyeste eksamensreglement.


Uddannelsen i tal

Her har vi samlet en række informationer om uddannelsen til produktionsteknolog ved UCN, som gør det enkelt for dig at sammenligne vores indhold og kvalitet med andre uddannelsesinstitutioner.

Karakteropgørelse

Forårssemesteret 2016

andet semester

Fag
1. årsprøven

Eksamensform
Individuel mundtlig eksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6

Antal studerende
28

tredje semester

Fag
Valgfagsprøve

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,8

Antal studerende
19

fjerde semester

Fag
Afsluttende eksamensprojekt

Eksamensform
Individuel mundtlig eksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7

Antal studerende
27
Efterårssemesteret 2015

andet semester

Fag
1. årsprøve

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,4

Antal studerende
21

tredje semester

Fag
Valgfagsprøve/speciale

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,4

Antal studerende
27 

fjerde semester

Fag
Afgangsprojekt

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,7

Antal studerende
16 
Forårssemesteret 2015

andet semester

Fag
1. årsprøve

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,9

Antal studerende 
28

tredje semester

Fag
Specialeprøve Drift

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,0

Antal studerende
Fag
Specialeprøve Konstruktion

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
3,14

Antal studerende
7

4 semester

Fag
Praktikeksamen Drift

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
9,0

Antal studerende
15
Fag
Praktikeksamens Konstruktion

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
9,7

Antal studerende
9
Fag
Afslutningsprojekt Drift

Eksamensform
individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,14

Antal studerende
14
Fag
Afslutningsprojekt Konstruktion

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,6

Antal studerende
9

 

Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde.


Studieaktivitetsmodel

Studieaktivitetsmodellen viser, hvilke aktiviteter der foregår på uddannelsen. Du kan f.eks. se, hvor mange timer du skal regne med at bruge på forelæsninger, studiebesøg, selvstændig opgaveløsning mv. på de enkelte semestre. Se fordelingen af de forskellige studieaktiviteter på produktionsteknologuddannelsen.

Studievejledning

Jens Dancker-Jensen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 15 85
jdj@ucn.dk
Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.