Uddannelsen i tal

Se resultaterne for de eksterne eksamener på uddannelsen produktionsteknolog samt en tilfredshedsundersøgelse.

Karakteropgørelse

Forårssemesteret 2016

andet semester

Fag
1. årsprøven

Eksamensform
Individuel mundtlig eksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6

Antal studerende
28

tredje semester

Fag
Valgfagsprøve

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,8

Antal studerende
19

fjerde semester

Fag
Afsluttende eksamensprojekt

Eksamensform
Individuel mundtlig eksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7

Antal studerende
27
Efterårssemesteret 2015

andet semester

Fag
1. årsprøve

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,4

Antal studerende
21

tredje semester

Fag
Valgfagsprøve/speciale

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,4

Antal studerende
27 

fjerde semester

Fag
Afgangsprojekt

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,7

Antal studerende
16 
Forårssemesteret 2015

andet semester

Fag
1. årsprøve

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,9

Antal studerende 
28

tredje semester

Fag
Specialeprøve Drift

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,0

Antal studerende
Fag
Specialeprøve Konstruktion

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
3,14

Antal studerende
7

4 semester

Fag
Praktikeksamen Drift

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
9,0

Antal studerende
15
Fag
Praktikeksamens Konstruktion

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
9,7

Antal studerende
9
Fag
Afslutningsprojekt Drift

Eksamensform
individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,14

Antal studerende
14
Fag
Afslutningsprojekt Konstruktion

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,6

Antal studerende
9
Efterårssemesteret 2014

andet semester

Fag
1. årsprøve

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,8

Antal studerende
13

tredje semester

Fag
Specialeprøve Drift

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,2

Antal studerende
15 
Fag
Specialeprøve Konstruktion

Eksamenform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,0

Antal studerende
9

fjerde semester

Fag
Praktikeksamen Drift

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,6

Antal studerende
Fag
Praktikeksamen Konstruktion

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
9,7

Antal studerende
9
Fag
Afslutningsprojekt Drift

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,0

Antal studerende 
5
Fag
Afslutningsprojekt Konstruktion

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,3

Antal studerende
9
Forårssemesteret 2014

andet semester

Fag
1. årsprøve

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,1

Antal studerende
25

tredje semester

Fag
Specialeprøve Drift

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,4

Antal studerende
Fag
Specialeprøve Konstruktion

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
9,1

Antal studerende
9

fjerde semester

Fag
Praktikeksamen Drift

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
Godkendt / Ikke godkendt

Godkendt
100 %

Antal studerende
13
Fag
Praktikeksamen Konstruktion

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
Godkendt / Ikke godkendt

Godkendt
100 % 

Antal studerende
10
Fag
Afslutningsprojekt Drift

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
9,9

Antal studerende
12
Fag
Afslutningsprojekt Konstruktion

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,0

Antal studerende
9

 

Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde.

Faglig studievejleder

Jens Dancker-Jensen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 15 85
jdj@ucn.dk