Uddannelsen i tal

Se resultaterne for de eksterne eksamener på uddannelsen produktionsteknolog samt en tilfredshedsundersøgelse.

Efterårssemesteret 2016

fjerde semester

Fag
Afsluttende projekt

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
9,6

Antal studerende
19
Forårssemesteret 2016

andet semester

Fag
1. årsprøven

Eksamensform
Individuel mundtlig eksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6

Antal studerende
28

tredje semester

Fag
Valgfagsprøve

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,8

Antal studerende
19

fjerde semester

Fag
Afsluttende eksamensprojekt

Eksamensform
Individuel mundtlig eksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7

Antal studerende
27
Efterårssemesteret 2015

andet semester

Fag
1. årsprøve

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,4

Antal studerende
21

tredje semester

Fag
Valgfagsprøve/speciale

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,4

Antal studerende
27 

fjerde semester

Fag
Afgangsprojekt

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,7

Antal studerende
16 
Forårssemesteret 2015

andet semester

Fag
1. årsprøve

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,9

Antal studerende 
28

tredje semester

Fag
Specialeprøve Drift

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,0

Antal studerende
Fag
Specialeprøve Konstruktion

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
3,14

Antal studerende
7

4 semester

Fag
Praktikeksamen Drift

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
9,0

Antal studerende
15
Fag
Praktikeksamens Konstruktion

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
9,7

Antal studerende
9
Fag
Afslutningsprojekt Drift

Eksamensform
individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,14

Antal studerende
14
Fag
Afslutningsprojekt Konstruktion

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,6

Antal studerende
9
Efterårssemesteret 2014

andet semester

Fag
1. årsprøve

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,8

Antal studerende
13

tredje semester

Fag
Specialeprøve Drift

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,2

Antal studerende
15 
Fag
Specialeprøve Konstruktion

Eksamenform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,0

Antal studerende
9

fjerde semester

Fag
Praktikeksamen Drift

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,6

Antal studerende
Fag
Praktikeksamen Konstruktion

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
9,7

Antal studerende
9
Fag
Afslutningsprojekt Drift

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,0

Antal studerende 
5
Fag
Afslutningsprojekt Konstruktion

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,3

Antal studerende
9
Forårssemesteret 2014

andet semester

Fag
1. årsprøve

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,1

Antal studerende
25

tredje semester

Fag
Specialeprøve Drift

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,4

Antal studerende
Fag
Specialeprøve Konstruktion

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
9,1

Antal studerende
9

fjerde semester

Fag
Praktikeksamen Drift

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
Godkendt / Ikke godkendt

Godkendt
100 %

Antal studerende
13
Fag
Praktikeksamen Konstruktion

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
Godkendt / Ikke godkendt

Godkendt
100 % 

Antal studerende
10
Fag
Afslutningsprojekt Drift

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
9,9

Antal studerende
12
Fag
Afslutningsprojekt Konstruktion

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,0

Antal studerende
9
Efterårssemesteret 2013

andet semester

Fag
1. årsprøve

Eksamenform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,8

Antal studerende
13

tredje semester

Fag
Specialeprøve

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,7

Antal studerende 
23 

Fjerde semester

Fag
Praktikeksamen

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
Godkendt / Ikke godkendt

Godkendt 
100 %

Antal studerende
Fag
Afslutningsprojekt

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
9,8

Antal studerende
6
Forårssemesteret 2013

andet semester

Fag
1. årsprøve

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,4

Antal studerende
26

tredje semester 

Fag
Specialeprøve

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
9,8

Antal studerende
6

fjerde semester

Fag
Afslutningsprojekt

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,2

Antal studerende
17 

Tilfredshedsundersøgelse

Vi har samlet en række informationer, som gør det enkelt og overskueligt for dig at sammenligne vores indhold og kvalitet med andre uddannelsesinstitutioner. Du kan fx læse mere om UCN som organisation og om vores vision, mission og værdigrundlag. Ligeledes kan du finde en tilfredshedsundersøgelse blandt UCN-studerende.

faglig studievejleder

Jens Dancker-Jensen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 15 85
jdj@ucn.dk

Træffes efter aftale

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind