Uddannelsesmoduler 

Få indblik i ECTS-fordelingen og gennemgang af de fire semestre

Semesteroversigt på uddannelsen produktionsteknolog

1. semester - projektforløb (30 ECTS)

 • Metode (5 ECTS)
 • Produktudvikling (5 ECTS)
 • Konstruktion (5 ECTS)
 • Teknisk dokumentation (4 ECTS)
 • Materiale- og fremstillingsprocesser (4 ECTS)
 • Virksomhedsteknik (4 ECTS)
 • Produktionsteknik (3 ECTS)

2. semester - projektforløb (30 ECTS)

 • Metode (3 ECTS)
 • Produktudvikling (4 ECTS)
 • Konstruktion (6 ECTS)
 • Teknisk dokumentation (2 ECTS)
 • Materiale- og fremstillingsprocesser (5 ECTS)
 • Virksomhedsteknik (6 ECTS)
 • Produktionsteknik (4 ECTS)

3. semester - projektforløb (30 ECTS)

 • Virksomhedsteknik (1 ECTS)
 • Automatisering (4 ECTS)
 • Valgfri uddannelseselementer (25 ECTS)

4. semester - praktik og afgangsprojekt (30 ECTS)

 • Praktik (15 ECTS)
 • Afslutningsprojekt (15 ECTS)

Gennemgang af de fire semestre

1. og 2. semester

Fra uddannelsens begyndelse introduceres du for virksomhedens værdikæde og inspireret af denne, bliver du undervist i teori og metode inden for driftstekniske fag, konstruktion, materialer samt salg og service.

I dette forløb skal du udarbejde fem skriftlige projekter, hvor det sidste projekt er et eksamensprojekt med ekstern bedømmelse med deltagelse af en censor fra erhvervslivet.

3. semester

På 3. semester skal du specialisere dig. Du kan vælge at beskæftige dig med produktudvikling (maskinkonstruktion) eller produktionsprocesser (drift).

På 3. semester skal du også udarbejde to projekter. Projekternes tema og indhold er for de tre specialer fastlagt af skolen, men UCN tilskynder den enkelte studerende at finde samarbejdsvirksomheder, som denne kan få lov til at skrive projekt for, så der arbejdes med reelle problemstillinger, dog fortsat inden for rammerne af pensum. 

Du skal som studerende sidde på skolen og arbejde samt modtage teoriundervisning samtidig med, du forsøger at løfte problemstillingen i virksomheden.

4. semester

På 4. semester skal du i praktik i en virksomhed. Praktikken er en periode svarende til et ½ semester.

Formålet med praktikken er, at du får mulighed for at afprøve dig selv og dine færdigheder. Der udarbejdes en aftale mellem en virksomhed, dig som studerende og UCN, omhandlende praktikkens indhold, faglige mål og varighed.

Dette indhold afstemmes mellem studieordningens krav, virksomhedens behov, og dine faglige interesser Praktikopholdet afsluttes med en intern eksamen, hvor du skal redegøre for, hvilke opgaver, du har arbejdet med.

Efter godkendt praktik skal du skrive dit afsluttende projekt. UCN tilskynder, at du efter endt praktik også skriver dit afgangsprojekt i virksomheden, således at projektet afspejler din evne til dels at beherske teoriapparatet, men dels også magter at omsætte dette til konkret praksis.

Kan dette ikke lykkes, har UCN gode erfaringer med at finde en anden virksomhed, du kan skrive i samarbejde med. Det er fx mere end 10 år siden, der sidst er udarbejdet et skoleprojekt som afsluttende projekt.

Studievejledning

Jens Dancker-Jensen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 15 85
jdj@ucn.dk