Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Gældende adgangskrav og udvælgelseskriterier til uddannelsen inden for produktudvikling og teknisk integration

Adgang via erhvervsakademiuddannelse

  • Automationsteknolog
  • Energiteknolog
  • El-installatør
  • It-teknolog
  • Produktionsteknolog
  • Vvs-installatør

Udvælgelseskriterier

Er der flere ansøgere end der er pladser til, vurderer vi dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende kriterier (i prioriteret rækkefølge):

  • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
  • Anden relevant uddannelse

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en af de adgangsgivende uddannelser, men har kvalifikationer, som kan sidestilles med dem (for eksempel en anden relevant erhvervsakademiuddannelse), har du mulighed for at søge om dispensation i form af en individuel kompetencevurdering.

Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Generel studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.