Hvad kræver uddannelsen?

Få svar på, hvad det kræver af tid, egenskaber og udgifter for at komme godt igennem studiet.

Er det muligt at have et studiejob?

Studiet er tilrettelagt, således at studie(relevant) job kan indpasses i studiet. Derfor er torsdag normalt skemafri, og projektarbejde kan tilpasses, således at du kan kombinere fagligt relevante arbejde med din uddannelse.

Professionsbachelor er på et højere niveau

I forhold til din adgangsgivende uddannelse skal du forvente et højere akademisk og fagligt niveau og større krav om selvstændigt arbejde. Du skal i større omfang tilrettelægge dit eget studie og projektarbejde med dine studie kollegaer.

Hvad koster bøger og andet udstyr?

Vi arbejder med artikler, ny viden fra nettet og digitale værktøjer leveret fra UCN. Derfor er der begrænsede udgifter, og du skal ikke påregne investeringer ud over, hvad du har indkøbt til din adgangsgivende uddannelse.

Hvor længe skal man forvente at være på skolen?

Hverdagen på uddannelsen er bygget op, så du primært har klasseundervisning fra morgenen af og indtil middag. Eftermiddagen er afsat til at arbejde på studieprojekter og til at få vejledning. Torsdag er skemafri for at give plads til studierelevant arbejde.

Hvor meget forberedelse er der?

Du skal i højere grad end din adgangsgivende uddannelse forvente selv at skulle opsøge information og fordybe dig i faglig litteratur. På en professionsbachelor er niveauet generelt højere end på en erhvervsakademiuddannelse. Det kræver, at du selv tager større ansvar for at forberede dig og undersøge relevante emner for din specialisering.

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.

Jesper Frank Carstens
Faglig studievejleder
Sofiendalsvej 60
Tlf.: 72 69 15 89
jef@ucn.dk