Izabella implementerer robotter

Vækst i produktionsbranchen skal ske igennem optimering, udvikling og ny teknologi - som f.eks. robotter. Izabella's historie er et godt eksempel på, hvordan UCN’s studerende bidrager til den fortsatte positive udvikling - og det skaber en win–win situation for både studerende og virksomheder - som f.eks. Hagens Fjedre A/S.

Hagens Spring Group er en international virksomhed, som udvikler og producerer specialfjedre i Danmark, Sverige og Kina. Innovation og service har siden 1945 udviklet Hagens Spring Group til at være en førende producent af kvalitetsfjedre til det globale marked.

- Den nyeste teknologi kombineret med vores viden er grundstenen i vores produktion af fjedre,
udtaler Process Engineer Erik Bager.

Derfor var det også naturligt, at robotter skal løse de opgaver, som i dag er tidskrævende i produktionen. Den udfordring vil professionsbachelor uddannelsen i Produktudvikling og Teknisk integration på UCN gerne tage op. UCN har netop investeret i yderligere robotteknologi, således at de studerende er godt forberedt til at løse aktuelle udfordringer i de nordjyske industrivirksomheder.

- De studerende lærer at forstå og at håndtere forskellige robottyper, som helt almindelige værktøjer til at løse konkrete problemer for industrivirksomheder, udtaler fagvejleder og underviser Jesper Carstens.

Fra projekt til praktik - og i job

Med det nye robot-udstyr på UCN kan de studerende i løbet af deres projektarbejde udvikle reelle løsninger. Herefter kan løsningerne videreudvikles i industrivirksomheden, når den studerende er i praktik og skal afslutte sit bachelorprojekt. Dermed bliver der tale om en ren win-win situation for uddannelse og erhvervsliv.

Izabella Anna Pazio afsluttede sit bachelorprojekt i Produktudvikling og Teknisk integration i 2018.

I dag er hun projektansat hos Hagens Fjedre A/S for at færdiggøre implementeringen af en Universal Robot.

Robotten skal rengøre fjedre for metalspåner i små seriestørrelser.


- Det er en fantastisk mulighed for mig. Jeg er uddannet Automationsteknolog og med en bachelor-overbygning i Produktudvikling og Teknisk integration på UCN, føler jeg mig godt rustet til at løse de udfordringer, der måtte komme, udtaler Izabella.

Hun  valgte Hagens Fjedre A/S som praktikplads, fordi hun søgte en spændende virksomhed, som satser på automatisering og robotter. Og hun er virkelig blevet udfordret, og har fået lov til selv at komme med forslag og teste forskellige løsninger.

- Det er vigtigt, at de studerende kan arbejde selvstændigt og i projektteam. Vi vil gerne hjælpe til, men nye idéer og inspiration må meget gerne komme fra de studerende, udtaler Process Engineer Erik Bager.

Nye opgaver venter allerede forude, når Izabella har testet og indkørt robotten til rensning af fjedre i produktionen hos Hagens Fjedre A/S.

Smart factory på uddannelsen

For at sikre at de studerende på UCN Teknologi er godt rustet til fremtidens udfordringer, opbygger UCN nu en ”Smart Factory” i deres egne faciliteter, hvor robotter og produktionsudstyr er forbundet til hinanden og kan udveksle data.

- Vi skal være med på den nye Industri 4.0 revolution. Vores studerende skal forstå mulighederne, og styk for styk koble maskiner sammen, hvor det forbedrer kvalitet og effektivitet, udtaler fagvejleder Jesper Carstens.

Viden og erfaringer fra projekter med studerende og nordjyske industrivirksomheder, som eksempelvis Izabella og Hagens Fjedre A/S, skal sikre, at UCN er på rette kurs i uddannelsen af de studerende.


Det kommende industri 4.0 setup på UCN skabes i samarbejde med virksomheder og studerende fra de relaterede uddannelser. Setuppet skal forberede de studerende på at kunne optimere produktioner i industrien ved implementering af ny teknologi.