Uddannelsens indhold

Her kan du læse om fag og praktik, og hvordan undervisningen foregår på produktudvikling og teknisk integration.

Uddannelsen i produktudvikling og teknisk integration tager 1,5 år og er fordelt på tre semestre.

Uddannelsens indhold

1. semester

Teoretisk produktudvikling

 • Produktudvikling og integration 1
 • Videnskabsteori
 • Projektledelse
 • Konstruktion og bæredygtighed
 • Innovation og industriel design

Faglig specialisering

 • IT (elektronik, netværk)
 • Automation (robot, intelligente produktionsanlæg)
 • Produktion (automatiseret drift, logistik og konstruktion)
 • Energi (energisystemer og energioptimering)
2. semester

Tværfaglig produktudvikling

 • Produktudvikling og integration 2
 • Digitale produkter og produktion
 • Tilvalgsfag
 • Studietur, internationalisering

Faglig specialisering

 • IT (elektronik, netværk)
 • Automation (robot, intelligente produktionsanlæg)
 • Produktion (automatiseret drift, logistik og konstruktion)
 • Energi (energisystemer og energioptimering)
3. semester

Praktisk produktudvikling, projektledelse og ekspertviden

 • Virksomhedspraktik - 10 uger
 • Bachelorprojekt

Du kommer i dybden med dit faglige speciale

På 1-2. semester får du mulighed for at gå i dybden med dit faglige speciale inden for:

 • IT (elektronik, netværk)
 • Automation (robot, intelligente produktionsanlæg)
 • Produktion (automatiseret drift, logistik og konstruktion)
 • Energi (energisystemer og energioptimering)

Du vil arbejde med alle retninger men med størst fokus på dit eget fag. Du kommer altså til at bruge og bygge videre på den erfaring og viden, som du medbringer fra din adgangsgivende uddannelse.

Indbygget certificering i projektledelse

Under uddannelsen bliver du certificeret i projektledelse med diplom fra UCN. Du får altså dokumentation på de erfaringer, som du opnår igennem studieprojekter og praktik. 


Praktik

På produktudvikling og teknisk integration skal du på 3. semester i praktik i 10 uger. Her skal du afprøve teorier og færdigheder i praksis samt tilegne dig ny viden inden for professionen.

Praktikken er dit forspring til første job

På UCN giver praktikken dig en helt speciel mulighed for at afprøve viden i praksis og starte din karriere allerede før uddannelsen er afsluttet. Resultatet af din praktik er en professionel afrapportering af de resultater, du er nået frem til. Det er altså ikke bare en opgave men et reelt produkt, som virksomheden kan bruge. Derfor er praktikken også ofte vejen til første job.

Kom i praktik i egen virksomhed med Next Step

Next Step er en praktikmulighed, hvis du har planer om at blive selvstændig. Praktikken foregår på UCN i din egen virksomhed, og du skal ansøge om optagelse. Her får du tid og rum til at udvikle din forretningsidé og styrke dit iværksætter-mindset. Du får information om Next Step efter studiestart. Læs videre på ucn.dk/nextstep.


Få erfaring, netværk og et unikt indblik i din fremtid

Læs om de mange fordele ved praktikken på UCN.


Samarbejde med virkeligheden

Du kommer undervejs i studiet helt tæt på professionen og får mulighed for at stifte bekendtskab med de virksomheder og organisationer, hvor kandidater fra produktudvikling og teknisk integration arbejder.

Projekter kommer fra virksomheder

På 2. semester kommer du til at arbejde med cases og problemstillinger, som er defineret af virksomheder indenfor branchen. Når du anvender teorien fra 1. semester, bliver det altså på virkelighedsnære problemstillinger og opgaver, som afspejler virkeligheden ude i erhvervet.

Få en mentor at sparre med

Mentorordningen er en mulighed for at få kontakt til fagfolk fra erhvervet i løbet af din uddannelse, så du kan få viden, sparring og netværk. UCN hjælper med at facilitere kontakten det første år, men ansvaret for indholdet i mentorforløbet er dit eget. Du får mere information om mentorordningen efter studiestart.

MatchMaking hjælper dig på vej til praktik og job

To gange årligt kan du møde mange virksomheder face-to-face på Campus Sofiendalsvej til en stor, fælles virksomhedsmesse kaldet MatchMaking. Her kan du blive klogere på praktik, job og samarbejdsmuligheder. Messen kombineres med foredrag og andre tiltag, der skal gøre det nemmere for virksomheder og studerende at finde hinanden.

Matchmaking messe på Campus Sofiendalsvej er et årligt tilbagevendende arrangement.


Studieformer

På produktudvikling og teknisk integration foregår undervisningen på forskellige måder. Du vil både kunne gennem holdundervisning, gruppearbejde, selvstudie, projektarbejde og besøg af gæsteundervisere.

Dagligdagen på uddannelsen

Dagligdagen er bygget op, så du om formiddagen har traditionel klasseundervisning med dine medstuderende. Om eftermiddagen er der tid til at arbejde med studieprojekter og til vejledning. Torsdag er der som udgangspunkt ikke skemalagt undervisning for at give dig mulighed for opretholde studierelevant arbejde sideløbende med uddannelsen.

Simulér virkeligheden i 3D med ny software

Vi bruger bl.a. Visual Components, som er en visuel platform, der kan simulere hele fabriksanlæg. Det er et virtuelt univers, hvor man kan opbygge komplette produktionsanlæg med robotter, mennesker og maskiner.

 

Du får adgang til værksteder og labs

Som studerende får du adgang til alle laboratorier på Campus Sofiendalsvej på tværs af de øvrige uddannelser. Her er der mulighed for at arbejde med med robotter, 3d-printere, forskelligt produktionsudstyr, cloud-løsninger, power BI og IoT.

Du kan forberede dig til universitetsmiljøet

Du bliver del af et ambitiøst fagligt miljø, som kan støtte dig, hvis du har ambitioner om at gå videre med at specialisere og uddanne dig. Uddannelsen har blandt andet tilknyttet to phd'ere. Studerende bidrager ofte til UCN's faglige artikler og forskning indenfor området. Har du drivet, har du altså muligheden for at forberede dig til at læse og eventuelt forske i et universitetsmiljø.

UCN's læringstilgang

På UCN kombinerer vi altid teori med praksis og med refleksion. Det kalder vi Refleksiv Praksislæring. Læs mere om UCN's læringstilgang.

Oplev campus

Produktudvikling og teknisk integration er placeret sammen med flere andre uddannelser på Campus Sofiendalsvej.


Udlandsophold

På produktudvikling og teknisk integration har du mulighed for at tage et praktikforløb eller et studieophold på et teoretisk forløb i udlandet.

Internationale koordinatorer hjælper dig afsted

På UCN har vi internationale koordinatorer på alle campusser. De står klar fra dag ét i din uddannelse til at vejlede dig i, hvilke muligheder du har for at rejse ud, hvordan du rent praktisk kommer afsted, og hvordan du får det bedst mulige ophold.

Vil du vide mere om udlandsophold?

Der er mange gode grunde til at tage et udlandsophold som del af din uddannelse. Mange virksomheder vægter det fx højt, når de ansætter. Læs mere om udlandsophold, fordele og dine muligheder for at opleve verden med UCN:


Studieordning og officielle dokumenter

Her finder du officielle dokumenter som studieordninger, karakteropgørelser og studieaktivitetsmodellen for uddannelsen.

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.

Jesper Frank Carstens
Faglig studievejleder
Sofiendalsvej 60
Tlf.: 72 69 15 89
jef@ucn.dk