Uddannelsens indhold

Uddannelsen er opdelt i tre studieretninger. Valget af studieretning er baseret på hvilken faglighed (baggrund), du har i kraft af din akademiuddannelse.

Uddannelsen i produktudvikling og teknisk integration varer 1½ år (3 semestre) og er en ”top-up” uddannelse, der sigter mod at give dig kompetencer inden for udvikling af produkter og/eller ydelser.

Udover at produktudvikling og teknisk integrationuddannelsen bygger videre på de faglige områder, du som studerende lærte om på AK uddannelsen, vil uddannelsen også have fokus på:

 • videnskabsteori
 • design
 • innovation
 • bæredygtighed
 • produktudviklingsmetode
 • projektstyring og ledelse
 • teknologiudvikling
 • miljø

Der lægges vægt på, at du kommer til at arbejde med virksomhedsrelaterede problemstillinger i de første faser af en produktudviklingscyklus fra idé til test / ”0” serie. Der vil i praksis være forskelle på, hvor langt de enkelte projektgrupper når i forhold til produktudviklings-modellen.

Uddannelsen er nyskabende i den forstand, at det er den første og eneste uddannelse, hvor der udover et teknisk-fagligt fokus på produktudvikling, også lægges vægt på at give dig kompetencer til aktivt at integrere andre fagspecialer i dit arbejde.

De tre specialeretninger

Uddannelsen indeholder tre studieretninger:

 • produktudvikling/design og produktion
 • installation, automation og energi
 • it og elektronik

Undervisningen på studieretningerne bygger videre på den faglighed, der er opnået på den adgangsgivende uddannelse. I det omfang det er muligt tilrettelægges undervisningen, så det er muligt at følge enkelte kurser på de øvrige studieretninger.

En undervisningsuge vil typisk bestå af tværfaglig undervisning, fagspecifik undervisning, tværfagligt projektarbejde og tid til selvstændigt at studere faglige emner. Du bliver tilknyttet såvel en procesvejleder (tværfaglig med speciale i produktudvikling) og en specialefaglig vejleder. Læs mere om uddannelsen i studieordningen.

Ophold i udlandet

Under uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration har du mulighed for at komme i praktik i udlandet.

Fx har vi på uddannelsen en række kontakter til danske virksomheder i Hong Kong. Læs mere om dine muligheder for studieophold i udlandet.

PTI uddannelsen er en uddannelse med...

Afprøvede strukturerede undervisningsforløb med fokus på pædagogik.
Tilknyttede undervisere og vejledere, der kan give både faglig hjælp og støtte til personlig udvikling i forbindelse med uddannelsen.
Ekstra undervisningsressourcer til udvalgte indsatsområder - blandt andet projektsamarbejdet.
Bredt udbud af undervisningsformer som workshops, traditionel undervisning og opgaveløsning samt perioder med projektarbejde.
Projekter der udføres i samarbejdet med lokale erhvervsvirksomheder.
Erfarent team af undervisere med bred faglig baggrund.
Frihed til at forme dit eget forløb.

Relevante sammenhænge

Uddannelsen søger løbende at finde relevante sammenhænge, som du som studerende kan deltage i. Dette enten som egentlige læringsaktiviteter (U-CrAc), hvor du skal tilegne dig noget viden eller som aktive aktører i forhold til andres læring, (Innovations-camps), hvor du kan prøve dig selv af i forhold til, om du kan styre og facilitere, de projekter du og dine medstuderende sættes i spidsen af.

Vi ønsker, at det skal være en ”søgende proces”, hvor vi i et gensidigt samarbejde vælger ”til og fra” i forhold til den udvikling, der skal ske af den enkelte studerende.

Vær med til at udvikle uddannelsen
Uddannelsen til professionsbachelor inden for produktudvikling er ved at blive udviklet, og du har nu muligheden for at give din holdning, gode ideer og kommentarer til kende under processen og dermed chancen for at sætte dit præg på uddannelsen.
Du skal blot kontakte uddannelsesleder Jens Christian Kløve jck@ucn.dk eller ringe til ham på 72 69 15 80. Følg også udviklingen på her på siden. 

Bliver jeg bedre til mit fagområde, end da jeg forlod min AK uddannelse?

Ja – og nej! Studiet vil på en og samme gang forsøge at give dig et løft af de faglige kompetencer, du kommer med som afsæt og de nye kompetencer i forhold til at blive produktudviklere.

Derfor er der på uddannelsen afsat i alt 15 ECTS til undervisning i fag-faglige problemstillinger.

Men vi vægter i lige så høj grad at udvikle dine produktudviklingskompetencerne, projektlederkompetencerne og (og det er her de fleste studerende virkelig oplever, de rykker sig fag-fagligt) det videnskabsteoretiske. Det er meningen, at den fag-faglighed du bringer med dig ind på uddannelsen kan sættes i spil i forhold til at udvikle løsninger, der indeholder mange fagligheder.

Læs på engelsk

Du har mulighed for at tage uddannelsen på engelsk. Læs om den internationale linje Product Development and Integrative Technology.

Studievejledning

Jesper Frank Carstens
Faglig studievejleder
Sofiendalsvej 60
Tlf.: 72 69 15 89
jef@ucn.dk