Praktik

På uddannelsens 3. semester skal du i praktik i en eller flere virksomheder. Praktikken er ulønnet, men SU-berettiget og har et samlet omfang på 15 ECTS-point svarende til 10 uger.

Ved at placere praktikken på 3. semester er praktikken med til at sikre en god progression i uddannelsesforløbet.

Praktikken skal gennemføres i virksomheder, der er relevant i forhold til din professionsretning. Dette giver samtidig et godt grundlag for dit valg af afsluttende bachelorprojekt.

Praktikforløbet tilrettelægges med udgangspunkt i professionens erhvervsforhold og kompetencebehov, så den i kombination med de øvrige uddannelseselementer bidrager til, at du udvikler professionel kompetence.

Du har selv ansvaret for at finde en praktikplads, mens UCN koordinerer de studerendes praktiksøgning og godkender aftaler.

Læs mere om studieophold i udlandet.

Studievejledning

Jesper Frank Carstens
Faglig studievejleder
Sofiendalsvej 60
Tlf.: 72 69 15 89
jef@ucn.dk