Studerende fortæller

Thomas Tage Pedersen: "Jeg har valgt uddannelsen i produktudvikling og teknik integration (PTI, fordi jeg ønskede en naturlig overbygning med mere dybdegående forståelse af, hvorfor vi og industrien anvender de forskellige værktøjer, vi fik på produktionsteknologuddannelsen."

Hvorfor har du valgt at læse produktudvikling og teknisk integration?   

Jeg har valgt uddannelsen i produktudvikling og teknik integration (PTI, fordi jeg ønskede en naturlig overbygning med mere dybdegående forståelse af, hvorfor vi og industrien anvender de forskellige værktøjer, vi fik på produktionsteknologuddannelsen. PTI-uddannelsen underbygger meget ”hvorfor”, mens produktionsteknologuddannelsen håndterer ”hvordan”.

Hvad drømmer du om at arbejde med, når du er færdig med studiet?

Ambitionen er naturligvis at blive projekt- eller teamleder for en eller flere afdelinger i en kæmpe produktionsvirksomhed, men så længe jeg havner i en virksomhed, der forstår at favne og motivere medarbejdernes evner til at udvikle og flytte virksomheden, kan jeg sagtens nedjustere mine forventninger en smule.

Nævn tre spændende ting ved din uddannelse

  • Man modtager en bred vifte af viden, færdigheder og kompetencer igennem forskellige specialiseringer og fra medstuderende og undervisere.
  • Man får adgang til nye ledelsesværktøjer og undervisning inden for projektledelse, idégenerering og forretningsudvikling.
  • Projekterne er ofte case-baserede og tager udgangspunkt i undervisernes og erhvervslivets problemstillinger og erfaringer.

Nævn tre ting, der har udfordret dig

  • Det har været svært at integrere tværfagligheden i mine projekter ved at anvende mine medstuderendes specialiseringer og kompetencer inden for IT og energi.
  • Jeg skulle vænne mig til at skulle anvende en refleksiv tankegang i projekter, hvor man ikke hopper i ”løsnings-mode” med det samme.  “If I had an hour to solve a problem, I’d spend 55 minutes thinking about the problem, and 5 minutes thinking about solutions.” – Albert Einstein
  • At skulle formidle og kommunikere viden inden for min specialisering således andre med en anden baggrund også kan forstå det.

Hvad har du fået ud af uddannelsen på det personlige plan?

  • Jeg har fået en større forståelse af, hvordan virksomheder fungerer og agerer på et operationelt, taktisk og strategisk plan.
  • PTI’en tillader personlig udvikling og fordybelse i emner, der kan være med til at skabe en god synergi i studiemiljøet. Hvis man eksempelvis brænder for projektledelse eller 3D-print, har man muligheden for at dykke ekstra meget ned i substansen og efterfølgende anvende eller efterprøve teorierne i undervisningen ved at holde et student-to-student-oplæg om emnet. (Underviserne lærer som regel også en del ved dette).
  • Jeg har opnået et højere ambitionsniveau og en klarhed omkring mine studie- og karrierevalg.

Hvordan er studiemiljøet?

Der er stor fokus på tværfaglighed og integration. Vi var en flok PTI’er, der tog med bygningskonstruktørerne, energi- og produktionsteknologerne på studietur til Ho Chi Minh City i Vietnam i 14 dage. Dette har skabt relationer og vidensdeling på tværs af vores uddannelser og lande. Flere af deltagerne har haft mulighed for at kunne sparre med hinanden efterfølgende i vores projekter.

Hvis du skulle anbefale din uddannelse til andre, hvad ville du så sige?

Hvis de synes de savner teoretisk ballast om, hvorfor udviklingsprojekter ofte fejler, eller hvordan projekter planlægges, faciliteres, budgetteres og eksekveres, samt viden om de nyeste trends og tiltag inden for energi, it og produktion, bør de vælge PTI’en. 

Hvad siger andre, når du fortæller, at du studerer produktudvikling og teknisk integration?

For det meste siger de; ”Wow, det var da et langt navn”, men jeg synes det er berettiget, når uddannelsen favner så bredt, som den gør. Efter jeg har forklaret hvad en PTI’er står for, kommer det anerkendende nik som regel til sidst.

Hvilken ting er et ”must have” på din uddannelse?

Det er vigtigt at indstille sig på at reflektere og integrere viden fra andre studerende, projekter, industrier eller teknologier etc. Dette er altafgørende for at ens ”værktøjskasse” får tilført nye anvendelsesmuligheder fremadrettet.

Fortæl en sjov eller tankevækkende oplevelse, du har haft i løbet af din uddannelse

Et par studiekammerater og jeg selv deltog i en gratis 2-dags workshop om projektledelse. Den sidste dag lå oven i en intern eksamen på skolen, hvortil vores underviser konstaterede, at hvis vi lovede at dele vores viden med vores medstuderende, fik vi lov at udskyde eksamen en dag eller to. Hvis ikke det er en fleksibel uddannelse, så ved jeg ikke hvad det er.