Uddannelsens temaer

Se ECTS-fordelingen pr. tema og få en gennemgang af temaernes indhold.

Uddannelsen produktudvikling og teknisk integration består af tre semestre på hver 30 ECTS. Semestrene er opdelt i en række temaer:

1. semester

Tema 1

 • 5 ECTS
 • Teknologisk projektarbejde

Tema 2

 • 5 ECTS
 • Videnskabsteori og metode

Tema 3

 • 5 ECTS
 • Teknisk integration

Tema 4

 • 10 ECTS
 • Innovativ teknologi og produktudvikling / design

Studieretningsteori (T4)

 • 5 ECTS
2. semester

Tema 5

 • 10 ECTS
 • Konstruktion / projektering

Studieretningsteori (T5)

 • 5 ECTS

Tema 6

 • 10 ECTS
 • Bæredygtighed og miljø

Studieretningsteori (T6)

 • 5 ETCS
3. semester

Praktik

 • 15 ECTS

Bachelorprojekt

 • 15 ECTS

Tema 1-3

Tema 1-3 vil blive behandlet samlet og skal klæde dig på med en fælles forståelse for det metodiske og videnskabelige grundlag for dels produktudvikling, dels integrations problematikken i relation til produktudvikling.

Tema 4, 5 og 6

I hvert af temaerne 4, 5 og 6 skal du dels arbejde med den faglighed, der knytter sig til temaet, dels fordybe dig i de faglige problemstillinger relateret til valget af studieretning.

Til hvert af temaerne er knyttet et tværfagligt projektarbejde, der skal gennemføres i samarbejde med en virksomhed.

I Tema 4 arbejder du med frem mod en messe, hvor der skal præsenteres en ydelse eller et produkt knyttet til samarbejdsvirksomheden.

Tema 5 tager udgangspunkt i den bedømmelse, og feedback, der gives på tema 4 og sigter mod at færdiggøre produktet til markedet.

Tema 6 inddrages som underliggende emne i tema 4 og 5, og under tema 6 perspektiveres bæredygtigheds- og miljøproblematikken således, at der på basis af den genererede viden i den konkret gennemførte produktudvikling, trækkes linjer til andre produktområder, hvor teknologien kan anvendes.

Faglig studievejleder

Jesper Frank Carstens
Faglig studievejleder
Sofiendalsvej 60
Tlf.: 72 69 15 89
jef@ucn.dk

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.