Uddannelsens temaer

Se ECTS-fordelingen pr. tema og få en gennemgang af temaernes indhold.

Uddannelsen produktudvikling og teknisk integration består af tre semestre på hver 30 ECTS. Semestrene er opdelt i en række temaer:

1. semester

Tema 1

 • 5 ECTS
 • Teknologisk projektarbejde

Tema 2

 • 5 ECTS
 • Videnskabsteori og metode

Tema 3

 • 5 ECTS
 • Teknisk integration

Tema 4

 • 10 ECTS
 • Innovativ teknologi og produktudvikling / design

Studieretningsteori (T4)

 • 5 ECTS
2. semester

Tema 5

 • 10 ECTS
 • Konstruktion / projektering

Studieretningsteori (T5)

 • 5 ECTS

Tema 6

 • 10 ECTS
 • Bæredygtighed og miljø

Studieretningsteori (T6)

 • 5 ETCS
3. semester

Praktik

 • 15 ECTS

Bachelorprojekt

 • 15 ECTS

Tema 1-3

Tema 1-3 vil blive behandlet samlet og skal klæde dig på med en fælles forståelse for det metodiske og videnskabelige grundlag for dels produktudvikling, dels integrations problematikken i relation til produktudvikling.

Tema 4, 5 og 6

I hvert af temaerne 4, 5 og 6 skal du dels arbejde med den faglighed, der knytter sig til temaet, dels fordybe dig i de faglige problemstillinger relateret til valget af studieretning.

Til hvert af temaerne er knyttet et tværfagligt projektarbejde, der skal gennemføres i samarbejde med en virksomhed.

I Tema 4 arbejder du med frem mod en messe, hvor der skal præsenteres en ydelse eller et produkt knyttet til samarbejdsvirksomheden.

Tema 5 tager udgangspunkt i den bedømmelse, og feedback, der gives på tema 4 og sigter mod at færdiggøre produktet til markedet.

Tema 6 inddrages som underliggende emne i tema 4 og 5, og under tema 6 perspektiveres bæredygtigheds- og miljøproblematikken således, at der på basis af den genererede viden i den konkret gennemførte produktudvikling, trækkes linjer til andre produktområder, hvor teknologien kan anvendes.

Studievejledning

Jesper Frank Carstens
Faglig studievejleder
Sofiendalsvej 60
Tlf.: 72 69 15 89
jef@ucn.dk