Optagelsessamtaler for kvote 2 ansøgere

Radiografuddannelsen tilbyder optagelsessamtaler for kvote 2 ansøgere for sikre et bedre match mellem ansøger og uddannelse

En optagelsessamtale er et tilbud til dig, der ønsker at studere på radiografuddannelsen. Samtalen vil give dig mulighed for at få et bedre indblik i uddannelse og profession samtidig med det vil give uddannelsen bedre muligheder for at få de mest motiverede og egnede studerende ind i uddannelsen.

Ansøgere der ikke tager imod tilbuddet om en optagelsessamtale vil blive vurderet på baggrund af de oplysninger, der er medsendt ansøgningen.

Hvad er en optagelsessamtale?

En optagelsessamtale varer ca.15 minutter og er en samtale mellem dig og en underviser fra radiografuddannelsen.

Ved samtalen får du mulighed for at fortælle om din motivation for at søge ind på radiografstudiet og give en mundtlig uddybning af det udbytte, du har fået af de aktiviteter, du har deltaget i. Vi vil gerne høre om dine erfaringer med hvordan erhvervsarbejde, enkeltfag, højskoleophold, udenlandsophold eller andre studierelevante aktiviteter, har givet dig kompetencer som du kan bruge på radiografuddannelsen.

Derudover vil vi gerne høre om dit kendskab til professionen og dets arbejdsområder. 

Hvad skal du medbringe?

Du skal kun medbringe legitimation med billede.

Hvornår er der optagelsessamtaler?

Optagelsessamtalerne afvikles hvert forår. Ansøgningsfristen for at søge ind på radiografuddannelsen via kvote 2 er altid d.15. marts og samtalerne finder sted i månederne efter.

Hvor foregår samtalerne?

Samtalerne finder sted på Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø i radiografuddannelsens professionslokale, lokale 3.87 og 3.88.

Hvordan bestiller jeg en samtale?

Når du har sendt en kvote 2 ansøgning, vil du hurtigst muligt via Optagelsesportalen modtage et link til bestilling af en samtale.

Sidste mulighed for tilmelding til en samtale er d. 4. april.

Hvis du efter en tilmelding alligevel bliver forhindret, vil vi meget gerne høre fra dig på mail kac@ucn.dk

Hvis du er forhindret i at møde op på de foreslåede datoer kan du kontakte Karina Astrup Larsen, kac@ucn.dk med henblik på anden aftale om samtale.

Hvornår får jeg besked om jeg er kommet ind?

Der er ingen umiddelbar tilbagemelding på samtalen. Ansøgere der er optagelsesberettigede får besked d. 28. juli. Det gælder uanset om du har søgt i kvote 1, kvote 2 eller været til optagelsessamtale.

Skriv dig op, og bliv mindet om åbent hus og events.

Følg os på Facebook

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Læs om Røntgenrummet på uddannelsen

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.