Erhvervsuddannelse

Søg ind på professionsbacheloruddannelsen til radiograf med en erhvervsuddannelse i rygsækken

Du har en erhvervsuddannelse og har fået et svendebrev og et uddannelsesbevis fra teknisk skole eller handelsskole.

Hvis du tidligere har afsluttet eller er på vej til at afslutte en af de erhvervsuddannelser, der er på listen over adgangsgivende uddannelser, så skal du søge før d. 15. marts på www.optagelse.dk (kvote 2). Enten giver din erhvervsuddannelse dig direkte adgang, eller der kan være specifikke krav om, at du også har bestået et eller flere gymnasiale fag på mindst C- eller B-niveau. 

Når du søger før d. 15. marts betyder det, at alt det som du har vedhæftet til din ansøgning kan være med i vurderingen. Din ansøgning vurderes ud fra de konkrete udvælgelseskriterier, som er fastsat for hver enkelt uddannelse.

Husk adgangskravene

Det er afgørende om du opfylder de specifikke adgangskrav, så derfor er det vigtigt at du tjekker op på dem under adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen inden du søger.

Vigtige datoer

1. februar
Optagelse på www.optagelse.dk åbner for ansøgning (kvote 2).
15. marts
Ansøgningsfrist kl. 12.00.
15. april
Frist for upload af dokumentation i optagelse.dk (dog undtaget dokumentation for eksaminer og enkeltfag, som afsluttes i foråret - her er fristen 5. juli).
5. juli
Frist for upload af eksamensbeviser og enkeltfagsbeviser fra foråret.
28. juli
Svar på ansøgning via mail/UCN Optagelsesportal.

Offentliggørelse af evt. ledige studiepladser på www.ucn.dk/ledigepladser. Ansøgning foregår via online ansøgningsskema, som kan tilgås på siden.

Bemærk: Ledige studiepladser besættes efter ‘først til mølle’-princippet indtil studiestart.