Program og litteratur

Få et overblik over de første dage på dit nye studie

Studiestartsprogram

Her kan du finde mødetid og sted for din første studiedag på UCN.

3. september 2018

Medbring din computer og madpakke den første dag.
08.15 - 09.15      
Velkomst og registrering ved radiografundervisere (Lokale 1.2.30)    

09.20 - 10.10       
Velkomst i atriet, samt kaffe og rundstykker
V/ Campus Sund

10.20 - 11.00     
Studieintro – Intro til IT (lokale 1.0.185) ved Jytte Enevoldsen

11.00 - 11.45     
Studieintro - Skema, uddannelsens opbygning osv. ved radiografundervisere

11.45 - 12.30      
Intro til studiegrupper, frokost og rundvisning på skolen v/tutorer
Medbring gerne madpakke første dag

12.30 - 13.15
Studieintro - Skema, uddannelsens opbygning osv. ved radiografundervisere

13.25 - 14.10     
Velkomst og præsentation af personale
Alle radiografundervisere, Anne og Karen Rask Mortensen

14.20-15.05    
Introduktion til praktikfordeling ved praktikkoordinator

15.15 - 16.00   
Introduktion til Canvas ved Canvasansvarlig

Glade tutorer står klar til at vise dig og de øvrige nye studerende vej. Tutorerne er udvalgt til at følge dig i den første tid på dit studie og vil hjælpe med såvel faglig som social introduktion til din nye hverdag.

Forberedelse til den første dag

Velkommen på radiografuddannelsen – vi glæder os til at møde dig. Inden du møder d. 5. februar, opfordres du til, at læse denne vejledning til studiestart med Canvas (PDF) grundigt igennem og gennemføre øvelserne i Canvas – så er du godt forberedt!

Litteratur

Følgende bøger anbefales at anskaffes:

 • Basisbog i medicin og kirurgi, 6. udgave, Munksgaard, København 2016.
 • Basisbog i sygdomslære, 2. udgave, 4. oplag, Munksgaard, København 2010
 • Birkler, J 2005, Videnskabsteori. Munksgaard Danmark, København
 • Birkler, J 2006, Etik i sundhedsvæsenet. Munksgaard Danmark, København
 • Lampignano, J.P., Kendrick, L.E., 2018. Bontrager’s textbook of radiographic positioning and related anatomy, 9th ed. Elsevier, St Louis
 • Bushberg, J T et al. 2011, The essential physics of medical imaging. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins
 • Diagnostiske fag, 1. udgave, 1. oplag, Munksgaard, København 2016.
 • Eide, H. og Eide, T., 2017. Kommunikasjon i relasjoner – samhandling, konfliktløsning og etikk. 3. rev. Udgave. Gyldendal.
 • Gilroy AM, MacPherson BR, Ross LM, Schuenke M, Schulte E, Schumacher U, et al 2017, 2. udg. Atlas of Anatomy: Latin nomenclature edition. Thieme, New York
 • Højholdt, A., 2016, 2. Udg, Tværprofessionelt samarbejde I teori og praksis. Hans Reitzels forlag.
 • Kowalczyk, N, 2013, Radiographic Pathology for Technologists. 6th edition. Mosby
 • Lindahl, M. og Juhl, C., 2016, 3. udg. Den sundhedsvidenskabelige opgave – vejledning og værktøjskasse. Munksgaard Danmark
 • Madsen, A H 2009 eller nyere, Førstehjælp. Dansk Røde Kors, København
 • Nielsen, L. A og Østergaard C, 2016, 2. udg., Mikrobiologi – hånden på hjertet, Munksgaard.
 • Nielsen, O & Springborg, A 2005, Ind under huden, anatomi og fysiologi. 2. udg., 3 oplag Munksgaard, København
 • Olsen, I., Hallin, S.P., 2014. Farmakologi, 2. udg. Hånden på hjertet. Munksgaard, Kbh.
 • Seeram, E 2015, Computed tomography: Physical principles, Clinical Applications, and Quality Control. 4th ed.
Canvas

Cirka 14 dage før studiestart vil du modtage en sms med loginoplysninger til UCN’s it-systemer, og heriblandt Canvas

Vi opfordrer dig til inden studiestart at orientere dig i systemet. Her finder du skema, bogliste, uddannelsesmateriale mm.

Når du er påbegyndt din uddannelse, vil du blive orienteret yderligere om, hvordan du får adgang til din UCN-mail.

Find dit skema

Du kan finde dit skema i Outlook. Hvis du har brug for hjælp, kan du se denne vejledning til skemavisning i Outlook og TimeEdit (PDF).

Lektionsplan

En undervisningsdag afvikles efter følgende lektionsplan:

 1. lektion - 08.15 - 09.00
 2. lektion - 09.05 - 09.50
 3. lektion - 10.10 - 10.55
 4. lektion - 11.00 - 11.45

  Frokost - 11.45 - 12.30
   
 5. lekton - 12.30 - 13.15
 6. lektion - 13.25 - 14.10
 7. lektion - 14.20 - 15.05
 8. lektion - 15.15 - 16.00
 9. lektion - 16.05 - 16.50
 10. lektion - 16.55 - 17.40
Semesterplan

Forårssemestret strækker sig fra uge 6 - uge 26.

Efterårssemestret strækker sig fra uge 35 - uge 4.

Læs hvordan UCN behandler dine personoplysninger

Vejledning til skemavisning i Outlook og TimeEdit

Pointer - UCN's studieportal

Vis os din studiestart via hashtagget #ucndk

Følg UCN på Facebook