Forberedelseskurser

Der er flere veje til at opnå supplering af fag og opkvalificering

Gymnasiale suppleringskurser - GSK 

Gymnasial supplering er supplering i enkelte fag og kan indeholde fag fra de fire gymnasiale uddannelser inklusive fag fra valgfagsbekendtgørelsen.

Kurserne kan være tilrettelagt som halvårs- og helårsforløb eller som komprimerede forløb i løbet af året - fx sommerkurser. Der er krav om fuld studieaktivitet.

Optagelseskrav

Du skal have en afsluttet gymnasial eksamen, eksempelvis stx, hf, hhx, htx, GU, GIF (Gymnasialt Indslusningskursus for Fremmedsprogede) eller en anden tilsvarende eksamen for at blive optaget på et gymnasialt suppleringsforløb.

Du kan optages på et gymnasialt suppleringsforløb, hvis du mangler ét eller flere fag på et bestemt niveau, der er krævet, for at du kan søge ind på en bestemt videregående uddannelse, eller hvis du har brug for at forbedre karakteren i et fag for at opfylde adgangskrav for optagelse.

Hvis der er for få ansøgere til at oprette et gymnasialt suppleringshold, hvor du har søgt, bliver du tilbudt plads på et andet undervisningssted - fortrinsvis i Region Nordjylland.

I Nordjylland administreres gymnasial supplering af Nørresundby Gymnasium, men de fleste kurser afholdes på Aalborg Studenterkursus.

Sådan søger du

Opgradering af viden

Opfylder du adgangskravene, men er blevet anbefalet at opgradere din fagspecifikke viden inden studiestart? Der er forskellige udbydere, der tilbyder de fag, du er blevet anbefalet fra UCN.

Læs mere her: Opgradering af fagspecifik viden (PDF) (Aalborg Handelsskole)

Opkvalificering

Opfylder du ikke kravene til dit drømmestudie ved UCN? Der er forskellige udbydere, der tilbyder de fag, du mangler for at komme ind på dit studie på UCN.

Læs mere her: Opkvalificering (PDF) (Aalborg Handelsskole)

Studievejledning

Camilla Lehmann Mortensen
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
calm@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.

Lars Olsen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 13 95
laol@ucn.dk