SU og økonomi

Som fuldtidsstuderende har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte - find ud af hvornår og hvordan du kan søge

Hvad er SU?

Statens uddannelsesstøtte (SU) er en overførselsindkomst. Studerende over 18 år på gymnasiale og videregående uddannelser samt elever over 18 år på visse erhvervsuddannelser har ret til at søge og modtage SU.

Hvornår kan man søge?

Som fuldtidsstuderende på UCN har du mulighed for at søge Statens uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb. Du kan søge SU 3-5 dage efter du er optaget på dit studie, og du skal selv sørge for at søge støtten på SU.dk. Her kan du også læse mere om tidsfrister for at søge SU, betingelserne for at modtage støtte samt de aktuelle satser.

Regler om SU og studieaktivitet

Begynder du på en ny videregående uddannelse og får SU, mens du læser, må du højst være 6 måneder forsinket i uddannelsen (svarende til 30 ECTS) i forhold til det antal SU-klip, du har fået til uddannelsen. Bliver du forsinket mere end 6 måneder, vil din SU blive stoppet. Reglerne tager højde for den ujævne fremdrift, du kan have på en professionsuddannelse.

Vi kontrollerer løbende din studieaktivitet. Læs mere om SU-reglerne for studieaktivitet på videregående uddannelser hvis du vil vide mere.

SU-lån

Du kan vælge at tage et SU-lån, mens du er under uddannelse. For at få lånet, skal du modtage SU. Det betyder, at du ikke kan få SU de måneder, hvor du for eksempel holder orlov eller har valgt din SU fra. Har du børn, findes der også supplerende SU-lån, som betyder, at du kan få dit almindelige studielån forhøjet. Læs mere om SU-lån.

Særlig støtte

Som studerende har du mulighed for at søge særlig støtte.

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) er blandt andet tænkt som voksnes mulighed for at skabe et økonomisk grundlag for videreuddannelse.

Nogle videregående uddannelser er berettiget til SVU. På nuværende tidspunkt, kan du søge SVU til følgende af UCN's udbudte uddannelser:

  1. Meritpædagoguddannelsen (1. studieår)
  2. Meritlæreruddannelsen 
  3. Pædagogiske diplomuddannelser
  4. Sundhedsfaglige diplomuddannelser
  5. Klinisk vejlederuddannelse 

Du kan kun modtage SVU, hvis du læser på fuld tid.

Støtte til studerende, der er forældre

Du kan få særlig støtte, hvis du er forælder og opfylder de generelle betingelser for at få SU. Der er to former for særlig støtte til forældre:

  • Du kan få ekstra SU i forbindelse med, at du får barn. Enten hvis du får barn under din uddannelse, eller hvis du har fået barn kort før, du er startet på din uddannelse.
  • Hvis du er forsørger, kan du få supplerende SU-lån og i nogle tilfælde få et forsøgertillæg og supplerende SU-lån.

Læs mere om særlig støtte for forældre.

Rabat til transport

Hvis du går på en videregående uddannelse, kan du søge om at få et ungdomskort eller kilometerpenge.

Læs mere om transport på ungdomskort.dk

Handicaptillæg og specialpædagogisk støtte

Hvis du læser på en videregående uddannelse og har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, kan du få et handicaptillæg ved siden af din SU.

Betingelsen for at modtage handicaptillægget er, at din funktionsnedsættelse giver betydelige begrænsninger i din evne til at have et studenterjob ved siden af din uddannelse.

Derudover skal du:

  • Modtage SU
  • Gå på en videregående uddannelse 
  • Dokumentere, at din funktionsnedsættelse er varig

Læs om handicaptillæg.

Hvis du ikke kan få handicaptillæg, kan du muligvis få Specialpædagogisk støtte (SPS).

SU-sagsbehandler

Heidi Grøndahl Poulsen
SU-sagsbehandler

Tlf. 72 69 12 31
hig@ucn.dk

Træffes mandag, tirsdag og torsdag (8-15) samt fredag (8-13).