Faglig studievejleder

Lars Olsen
72 69 13 95
laol@ucn.dk

Generel studievejleder

Camilla Lehmann Mortensen
72 69 13 33
calm@ucn.dk

Studieadministrativ medarbejder

Laila Rønnest
72 69 13 11
lair@ucn.dk

Uddannelsesleder

Carsten Frank Jørgensen
72 69 16 10
cfj@ucn.dk