Faglig studievejleder

Lars Olsen
72 69 13 95
laol@ucn.dk

Generel studievejleder

Marlene Hörfarter Hornbech
72 69 13 33
mhh@ucn.dk

Studiesekretær

Tina Dietz Toppenberg 
72 69 82 14
tdt@ucn.dk

Studieleder

Carsten Frank Jørgensen
72 69 16 10
cfj@ucn.dk