Uddannelsens indhold

Her kan du læse om fag og praktik, og hvordan undervisningen foregår på uddannelsen til serviceøkonom.

Uddannelsen til serviceøkonom tager 2 år og er fordelt på 4 semestre.

Uddannelsens indhold

1. semester

Dette semester vil du gennemføre en række tværfaglige fag indenfor de følgende emner:

 • Service & Oplevelser (15 ECTS)
 • Samarbejde & Relationer (15 ECTS)
 • Forretningsforståelse (15 ECTS)
 • Lokalt fagelement (10 ECTS)
 • Valgfag (5 ECTS)
2. semester

Dette semester vil du gennemføre en række tværfaglige fag indenfor de følgende emner:

 • Service & Oplevelser (15 ECTS)
 • Samarbejde & Relationer (15 ECTS)
 • Forretningsforståelse (15 ECTS)
 • Lokalt fagelement (10 ECTS)
 • Valgfag (5 ECTS)
3. semester

​På dette semester skal du primært i praktik i 10 uger ude i erhvervet og afprøve dine færdigheder. Derudover skal du gennemføre en enkelte fag.

 • Praktik (10 uger)
 • Valgfag
 • Forretningsudvikling
4. semester
 • Forretningsudvikling
 • Valgfag
 • Afsluttende eksamensprojekt

Vælg mellem forskellige specialer

Fra starten af uddannelsen skal du vælge mellem forskellige specialiseringer. Med specialiseringen får du en dybere indsigt i én af følgende brancher:

Hotel & Restaurant Management

Her lærer du om praksis i hotel- og restauranterhvervet med gæsten som det centrale element  og om den enkelte hotel- og restaurantvirksomheds rolle i erhvervet. 

Her er fokus på at lære, hvordan man optimerer produkter og services i branchen, så man hele tiden følger med forbrugere og tendenser. Du lærer også sproget i branchen, så du kan indgå i drøftelser om f.eks. prisfastsættelse og optimering.

Undervisningen består af holdundervisning både på campus, men også "ude i virkeligheden". Uddannelsen har aftaler med flere hoteller om at kunne rykke undervisningen derud og gruppearbejde kan foregå på to konkrete hoteller i byen. Vi bruger online-simuleringsværktøjer fra anerkendte internationale virksomheder, hvor de studerende i grupper får mulighed for at lege hotelchefer og styre et virtuelt hotel eller restaurant.

Turisme Management

Du beskæftiger dig med praksis i turismebranchen med destinationen som det centrale element og med den enkelte virksomheds rolle i værdikæden.

Du lærer f.eks. at indhente data, lave analyser og på den baggrund komme med forslag til nye produkter eller forbedring af eksisterende services og produkter.

Forløbet har et tæt samarbejde med turismebranchen, så teori og praksis kobles sammen. Tidligere har studerende for eksempel lavet undersøgelser for de lokale og nationale turistorganisationer, udviklet nye koncepter og input til branchens aktører og arbejdet direkte med virksomheder i branchen om afdækning af eksempelvis målgrupper og behov.

Sport & Event Management

Du beskæftiger dig med praksis i eventbranchen med det  mål med at kunne indgå i samspil med andre om udviklingen, planlægningen og implementeringen af små og mellemstore events.

Du lærer at arbejde med målgrupper, fundraising, økonomi, frivillige, bæredygtighed, markedsføring, risici/jura og digital planlægning.

Forløbet er en blanding af holdundervisning, virksomhedsbesøg og praksislæring i samarbejde med virkeligheden. Der arbejdes med konkrete cases i samarbejde med både private og offentlige aktører, blandt andet Aalborg Kommune og deres eventafdeling, hvor man har mulighed for at afprøve sin teoretiske viden i praksis. Derudover samarbejdes der med regionens sportsklubber og eventarrangører omkring blandt andet sponsoraktivering og eventudvikling.

Detail Management

Du beskæftiger dig med detailbranchens praksis og innovation samt lærer at anvende oplevelses- og adfærdsdesign og udvikle salgsfremmende events.

Her er fokus på kundeoplevelser og integration af både fysisk detail, hvor alle sanserne kan sættes i spil, samt online indkøbsoplevelser. Du får indsigt i at anvende data til at skabe kundeloyalitet og øget salg.

I forløbet vil teori og praksis blive koblet sammen. Der vil være både holdundervisning samt virksomhedsbesøg og gæsteoplæg fra eksperter og praktikere indenfor detailbranchen. Der samarbejdes med både lokale butikker samt kæder og stormagasiner. Som en væsentlig del af undervisningen lærer du at planlægge events, der engagerer kunderne og skaber markedsføring.   

Læs online

Uddannelsen udbyder et begrænset antal pladser som onlineuddannelse til almindelige studerende og til elitesportsudøvere.

Læs mere om online uddannelse til serviceøkonom.


Praktik

På uddannelsen til serviceøkonom skal du på 3. semester i praktik i 13 uger. Her skal du afprøve teorier og færdigheder i praksis samt tilegne dig ny viden inden for professionen.

Vælg selv din praktikplads

Du har selv ansvaret for at finde en praktikplads, men du kan få hjælp og vejledning på UCN. Flere studerende vælger at tage deres praktik i udlandet.

Kom i praktik i egen virksomhed med Next Step

Next Step er en praktikmulighed, hvis du har planer om at blive selvstændig. Praktikken foregår på UCN i din egen virksomhed, og du skal ansøge om optagelse. Her får du tid og rum til at udvikle din forretningsidé og styrke dit iværksætter-mindset. Du får information om Next Step efter studiestart. Læs videre på ucn.dk/nextstep.


Få erfaring, netværk og et unikt indblik i din fremtid

Læs om de mange fordele ved praktikken på UCN.


Samarbejde med virkeligheden

Du kommer undervejs i studiet helt tæt på professionen og får mulighed for at stifte bekendtskab med de virksomheder og organisationer, hvor serviceøkonomer arbejder.

Virksomhederne er inviteret med i undervisningen

Uddannelsen har et tæt samarbejde med branchen - især i Nordjylland, hvor turistbranchen er stærk. Derfor vil du ofte arbejde med at anvende teorien på virkelige cases fra en virksomhed, som en del af undervisningen.

Hvert år arrangeres der også karrieredage på uddannelsen, så du kan møde virksomheder der har praktikanter og ansætter serviceøkonomer.

Brancheerfaring

Du vil møde undervisere, som har erfaring med service- og oplevelsesbranchen og netværk og forbindelser til branchen internationalt. 


Studieformer

På serviceøkonomuddannelsen foregår undervisningen på forskellige måder. Du vil opleve, at hverdagen er en kombination af holdundervisning, gruppearbejde, selvstudie, projektarbejde og besøg af gæsteundervisere.

Eksempel på skema

Herunder kan du se eksempler på to almindelige dage på uddannelsen.

Mandag den 3. februar
8.30-11.45: Metode og analyse
11.45-12-15: Pause
12.15-15.30: Kommunikation

Tirsdag den 4. februar
8.30-11.45: Ledelse og organisation
11.45-12.15: Pause
12.15-15.30: Praktikbørs

Tidsrum for skemalagte aktiviteter

Du skal forvente skemalagte aktiviteter i tidsrummet 8.30-17.10. Skemalagte aktiviteter kan f.eks. være undervisning, workshops, virksomhedsbesøg, gæsteforelæsninger etc.

UCN's læringstilgang

På UCN kombinerer vi altid teori med praksis og med refleksion. Det kalder vi Refleksiv Praksislæring. Læs mere om UCN's læringstilgang.

Oplev campus

Uddannelsen til serviceøkonom er placeret sammen med flere andre uddannelser på Campus Hobrovej.


Udlandsophold

På uddannelsen til serviceøkonom har du mulighed for at tage et praktikforløb eller et studieophold på et teoretisk forløb i udlandet.

De globale muligheder er (næsten) uendelige

Turistsektoren er stor og vokser non-stop i takt med den globale turisme. Der er behov for uddannet arbejdskraft i den stigende konkurrence om kunderne. Som serviceøkonom fra Danmark har du helt unikke kort på hånden for at få f.eks. praktik eller job i udlandet.

Internationale koordinatorer hjælper dig afsted

På UCN har vi internationale koordinatorer på alle campusser. De står klar fra dag ét i din uddannelse til at vejlede dig i, hvilke muligheder du har for at rejse ud, hvordan du rent praktisk kommer afsted, og hvordan du får det bedst mulige ophold.

Vil du vide mere om udlandsophold?

Der er mange gode grunde til at tage et udlandsophold som del af din uddannelse. Mange virksomheder vægter det fx højt, når de ansætter. Læs mere om udlandsophold, fordele og dine muligheder for at opleve verden med UCN:


Studieordning og officielle dokumenter

Her finder du officielle dokumenter som studieordninger, karakteropgørelser og studieaktivitetsmodellen for uddannelsen.

Studievejledning

Camilla Lehmann Mortensen
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
calm@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.

Lars Olsen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 13 95
laol@ucn.dk