Uddannelsens indhold

Serviceøkonomuddannelsen er bygget op omkring 4 forskellige temaer, der samlet set vil ruste dig til en fremtidig karriere inden for service- og oplevelseserhvervet.

Serviceøkonomuddannelsen er et toårigt fuldtidsstudium på 120 ECTS, som består af følgende:

 • 4 forskellige temaer: Service & Oplevelser, Forretningsforståelse, Samarbejde & Relationer og Forretningsudvikling 
 • En valgfri linje- inden for Hotel & Restaurant Management, Turisme Management eller Sport & Event Management. Du kan læse mere i den institutionelle studieordning
 • To valgfagsforløb, hvor du kan vælge mellem eksempelvis Modern Marketing, Graphic Design og Studietur til Miami. Alle valgfag foregår på engelsk)  – Få mere inspiration i valgfagskataloget
 • Et praktikforløb
 • Et afsluttende eksamensprojekt med udgangspunkt i en problemstilling fra dit praktikophold

Nedenfor kan du se, hvorledes de 4 temaer knytter sig til uddannelsens to studieår samt læse mere om det faglige indhold på hvert tema.

Tidsrum for skemalagte aktiviteter

Du skal forvente skemalagte aktiviteter i tidsrummet 8.30-17.10. Skemalagte aktiviteter kan f.eks. være undervisning, workshops, virksomhedsbesøg, gæsteforelæsninger etc.

1. Studieår - Tema 1: Service & oplevelser

Temaet har fokus på at opnå en grundlæggende viden om, hvad der kendetegner serviceydelser samt service- og oplevelseserhvervets praksis og udvikling. Du lærer at vurdere kundeadfærd og markedsforhold, opstille økonomiske beregninger samt anvende service management til at optimere praksisnære løsninger.

Tema 2: Forretningsforståelse

Temaet fokuserer på at forstå service- og oplevelsesvirksomhedens interne og eksterne forhold med henblik på, at du kan analysere virksomhedens økonomiske situation.

Tema 3: Samarbejde & Relationer

På dette tema får du viden om kommunikations- og ledelsesformer og træner evnen til at kunne udforme intern og ekstern kommunikation på en professionel måde til både gæst, kollega og samarbejdspartner. Du bliver undervist i kultur med henblik på at kunne agere i et interkulturelt miljø med virksomhedens interne og eksterne partnere.  

2. Studieår

Praktik i 13 uger. Praktikforløbet har fokus på, at du skal kunne indgå i service- og oplevelsesvirksomhedens hverdag og drift. Du skal sideløbende udarbejde en praktikrapport baseret på en problemstilling, du har oplevet under praktikforløbet og med udgangspunkt i data indsamlet i praktikken. Læs om serviceøkonomstuderendes praktikoplevelser.

Tema 4: Forretningsudvikling

Temaet har fokus på intra- og entreprenørskab, innovation og strategiske planlægningsværktøjer. Du kommer til at arbejde med din egen forretningsidé – og plan, hvorved du lærer at vurdere økonomiske og organisatoriske konsekvenser af forskellige udviklingsaktiviteter. Du bliver i stand til at deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med henblik på at kunne bidrage til udvikling af virksomhedens koncepter og services.  

Afsluttende eksamensprojekt

I det afsluttende eksamensprojekt arbejder du med en praksisnær problemstilling i samarbejde med en virksomhed. Her skal du vise, at du kan kombinere indsamlede data med teorier og metoder fra hele uddannelsens centrale fagelementer.

På serviceøkonomuddannelsen vil du blive præsenteret for en række fag, der alle knytter sig til service- og oplevelsesøkonomi. Eksempler på fag du kan møde er:

 • Service Management & -Marketing
 • Oplevelsesøkonomi
 • Erhvervsøkonomi
 • Kreativitet
 • Metode & Analyse  
 • Global Serviceøkonomi
 • Brancheforståelse
 • Organisation & Ledelse
 • Projektledelse
 • Strategi & Markedsforhold
 • Forretningsplan
 • Servicejura
 • Interkulturel Kommunikation og Relationer (internt og eksternt)
 • Personligt netværk

Undervisning og læringstilgang

Undervisningen på serviceøkonomuddannelsen er tilrettelagt som en kombination af holdundervisning, gruppearbejde og projektarbejde, der giver et godt samspil mellem dig, dine medstuderende og underviserne.

Da UCN´s mål er at uddanne i virkeligheden, er undervisning og opgaver meget praksisorienterede, sådan at du får praksiskompetencer og kan omsætte teori til løsninger i praksis. Vi arbejder med en læringstilgang, vi kalder refleksiv praksislæring der, som navnet antyder, bygger på tre bærende elementer:

 • Refleksivitet
 • Praksis
 • Læring

Du skal kunne reflektere over din egen praksis og være i stand til at finde nye løsninger. I praksis lærer du at skabe sammenhæng mellem teoretisk kunnen og de opgaver, der stilles i det kommende erhverv. Læringsaktiviteterne er ligeledes praksisnære, så du får mulig­hed for at udvikle din viden, færdigheder og kompetencer inden for profes­sionen. Læs mere om læringstilgangen refleksiv praksislæring.

Vi inviterer i løbet af din studietid gæsteforelæsere fra erhvervslivet som et vedkommende bidrag til undervisningen.

Enkelte fag har undervisning og eksamen på engelsk. Dertil skal du i flere fag forvente anbefalet litteratur på engelsk. For at få tilsendt eksempler på tidligere litteraturlister, kan du kontakte faglig studievejleder Lars Olsen: Laol@ucn.dk.

Serviceøkonomuddannelsen er et fuldtidsstudium på gennemsnitligt 43 timer om ugen, men som på de fleste videregående uddannelser, er der ikke undervisning 43 timer om ugen. Når der ikke er undervisning, er der ansvar for egen læring. Det er altså dér, at du som studerende selv aktivt tilegner dig viden ved at læse anbefalet litteratur til opfyldelse af fagenes læringsmål samt arbejder på projekter. Se i studieaktivitetsmodellen hvordan belastningen forventes at fordele sig på de 4 semestre.

Eksempler på skema:

Eksempel 1 på et ugeskema på Serviceøkonomuddannelsen

Mandag

08.30 - 11.45: Praktikinformation, Tema 2 Intro
12.15 - 15.30: Erhvervsøkonomi

Tirsdag

08.30 - 11.45: Service Management- og Marketing
12.15 - 13.00: Informations- og Feedback Møde

Onsdag

08.30 - 11.45: Kreativitet
12.15 - 15.30: Oplevelsesøkonomi

Torsdag

08.30 - 11.45: Organisation & Ledelse
12.15 - 15.30: Strategi- og Markedsforhold

Fredag

08.30 - 11.45: Analyse & Metode
12.15 - 15.30: Erhvervsøkonomi

Eksempel 2 Skema

Mandag

08.30 - 11.45: Service Management & Marketing

Tirsdag

08.30 - 11.45: Oplevelsesøkonomi
12.15 - 15.30: Erhvervsøkonomi
15.30 - 17.30: Eksamensteknik

Onsdag

Studiedag/Forberedelsestid. 

Torsdag

08.30 - 09.45: Introduktion til 1. Prøve 
09.15 - 15.30: Projektperiode/Vejledning

Fredag

08.30 - 15.30: Projektperiode/Vejledning 

Studievejledning

Lars Olsen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 13 95
laol@ucn.dk