Uddannelsens indhold

Serviceøkonomuddannelsen er struktureret under en række temaer, der binder uddannelsen sammen.

Serviceøkonomuddannelsen er et toårigt fuldtidsstudium på 120 ECTS, som består af følgende:

 • En fællesdel med obligatoriske fællesfag
 • En valgdel hvor du specialiserer dig (specialet)
 • Et praktikophold
 • Et afsluttende eksamensprojekt med udgangspunkt i en problemstilling fra dit praktikophold.

Uddannelsen er struktureret under en række temaer, der binder uddannelsen sammen. Nedenfor kan du se, hvilke temaer, der knytter sig til hvilke semestre. Under hvert tema indgår obligatoriske fællesfag tilknyttet temaet. Længere nede på siden kan du se de obligatoriske fællesfag. Dertil er der undervisning i specialefaget.

1. semester - Tema: Service og oplevelser

Temaet har fokus på at op nå en grundlæggende viden om serviceerhvervene og oplevelsesøkonomiens udvikling samt at give en helhedsforståelse af virksomhedernes drift.

2. semester - Tema: Strategi og markeder

Temaet har fokus på, at du kan planlægge service- og oplevelsesvirksomheders drift samt vurdere, hvordan virksomheders markeder kan påvirkes.

3. semester - Tema: Praktik, udvikling og forretning

1. del: Praktik i 13 uger

Start 1/7 eller 1/8
Temaet har fokus på, at du skal kunne indgå i service- og oplevelsesvirksomhedernes drift.

2. del: Udvikling og forretning

Temaet har fokus på, at du kan indgå som sparringspartner i udvikling af innovative planer for bæredygtig udvikling af service- og oplevelsesvirksomheder og deres medarbejdere.

4. semester - Tema: Udvikling og forretning

Temaet har fokus på, at du kan indgå som sparringspartner i udvikling af innovative planer for bæredygtig udvikling af service- og oplevelsesvirksomheder og deres medarbejdere.

Afsluttende eksamensprojekt.

Obligatoriske fællesfag

 • Videnskabsteori og metode
 • Analyse inkl. statistik
 • Branchekompetence
 • Service design
 • Servicejura
 • Ledelse og projektledelse
 • Organisation og HR
 • Kreativitet og innovation
 • Strategi og forretningsplan
 • Servicemarketing og trends
 • Erhvervsøkonomi
 • Global serviceøkonomi
 • Forretningskommunikation og netværk
 • Interkulturel kompetence

Du kan læse nærmere beskrivelse af de enkelte fag i studieordningen.

Undervisning og læringstilgang

Undervisningen på serviceøkonomuddannelsen er tilrettelagt som en kombination af holdundervisning, gruppearbejde og projektarbejde, der giver et godt samspil mellem dig, dine medstuderende og underviserne.

Da UCN´s mål er at uddanne i virkeligheden, er undervisning og opgaver meget praksisorienterede, sådan at du får praksiskompetencer og kan omsætte teori til løsninger i praksis. Vi arbejder med en læringstilgang, vi kalder refleksiv praksislæring der, som navnet antyder, bygger på tre bærende elementer:

 • Refleksivitet
 • Praksis
 • Læring

Du skal kunne reflektere over din egen praksis og være i stand til at finde nye løsninger. I praksis lærer du at skabe sammenhæng mellem teoretisk kunnen og de opgaver, der stilles i det kommende erhverv. Læringsaktiviteterne er ligeledes praksisnære, så du får mulig­hed for at udvikle din viden, færdigheder og kompetencer inden for profes­sionen. Læs mere om læringstilgangen refleksiv praksislæring.

Vi inviterer i løbet af din studietid gæsteforelæsere fra erhvervslivet som et vedkommende bidrag til undervisningen.

Enkelte fag har undervisning og eksamen på engelsk. Dertil skal du i flere fag forvente anbefalet litteratur på engelsk. For at få tilsendt eksempler på tidligere litteraturlister, kan du kontakte faglig studievejleder Lars Olsen: Laol@ucn.dk.

Serviceøkonomuddannelsen er et fuldtidsstudium på gennemsnitligt 43 timer om ugen, men som på de fleste videregående uddannelser, er der ikke undervisning 43 timer om ugen. Når der ikke er undervisning, er der ansvar for egen læring. Det er altså dér, at du som studerende selv aktivt tilegner dig viden ved at læse anbefalet litteratur til opfyldelse af fagenes læringsmål samt arbejder på projekter. Se i studieaktivitetsmodellen hvordan belastningen forventes at fordele sig på de 4 semestre.

Eksempel på skema:

Eksempel uge 1

Mandag:

8.30 - 10.00: Informations- og feedback møder

10.15 - 11.45: Strategi og forretningsplan

12.15 - 13.00: Strategi- og forretningsplan (ARL)

14.00 - 15.30: Studiefordybelse i studiegrupper

Tirsdag:

8.30 - 10.00: Ledelse- og projektledelse

10.15 - 11.45: Speciale

12.15 - 13.00: Servicemarketing og trends

14.00 - 15.30: Studiefordybelse i studiegrupper

Onsdag:

8.30 - 10.00: Strategi og forretningsplan

10.15 - 11.45: Strategi og forretningsplan (ARL)

12.15 - 13.00: Speciale

14.00 - 15.00: Speciale (ARL)

Torsdag:

8.30 - 10.00: Fordybelsestid

10.15 - 11.45: Studiefordybelse i studiegrupper

12.15 - 13.00: Strategi og forretningsplan

14.00 - 15.30: Strategi og forretningsplan (ARL)

Fredag:

8.30 - 10.00: Speciale

10.15 - 11.45: Studiefordybelse i studiegrupper

12.15 - 13.00: Studiefordybelse i studiegrupper

14.00 - 15.30: Studiefordybelse i studiegrupper

Eksempel uge 2

Mandag:

8.30 - 10.00: Speciale

10.15 - 11.45: Ledelse og projektledelse

12.15 - 13.00: Økonomi

14.00 - 15.30: Forretningskommunikation og netværk

Tirsdag:

8.30 - 10.00: Studiefordybelse i studiegrupper

10.15 - 11.45: Studiefordybelse i studiegrupper

12.15 - 13.00: Studiefordybelse i studiegrupper

14.00 - 15.30: Studiefordybelse i studiegrupper

Onsdag:

8.30 - 10.00: Ledelse og projektledelse

10.15 - 11.45: Ledelse og projektledelse (ARL)

12.15 - 13.00: Strategi og forretningsplan

14.00 - 15.00: Servicemarketing og trends

Torsdag:

8.30 - 10.00: Økonomi

10.15 - 11.45: Økonomi (ARL)

12.15 - 13.00: Forretningskommunikation og netværk

14.00 - 15.30: Studiefordybelse og studiegrupper

Fredag:

8.30 - 10.00: Servicemanagement og kunderelationer

10.15 - 11.45: Speciale

12.15 - 13.00: Speciale (ARL)

14.00 - 15.30: Studiefordybelse i studiegrupper

Faglig studievejleder

Lars Olsen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 13 95
laol@ucn.dk

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Følg os på Facebook

Optagelse
- Sådan søger du ind