De tre specialer

Få indblik i de tre specialer på serviceøkonomuddannelsen.

På serviceøkonomuddannelsen skal du vælge mellem et af nedenstående specialer:

Hotel og restaurant management

For dig der drømmer om at arbejde i hotel, restaurant og konferencebranchen indenfor områder som gæstebetjening, salg, planlægning, events, ledelse og mange andre spændende opgaver. På dette speciale lægger vi vægt på, at man efter endt uddannelse kan planlægge og lede arbejdsopgaver relateret til driften i forskellige afdelinger med afsæt i tidens trends og innovative løsninger. Underviser Pernille Nøhr Verwohlt
Læs mere om specialet hotel og restaurant management

Fremtidens vindere på arbejdsmarkedet vil være de, der vælger at investere i en bæredygtig uddannelse, som kan anvendes indenfor mange forskellige brancher og på alle klodens kontinenter.

UCN tilbyder dig en unik mulighed for at springe på det globale vækstlokomotiv i hotel-, konference- og restaurantbranchen med en uddannelse som serviceøkonom med speciale i hotel og restaurant management. Men lad dig ikke begrænse af overskriften. Vi er alsidige, og vi tror på, at vores branche har meget at give til andre brancher, ligesom vi gerne arbejder med virksomheder og cases, som kan bibringe vores branche nye udviklingsmuligheder.

Hvem er du?

Du skal besidde viljen til at gå efter det afgørende forspring samt have ambitioner om en karriere indenfor hotel-, konference- og restaurantbranchen.

Vi vil give dig redskaberne og inspirationen til at realisere dine ambitioner og nå dine mål. Du vil opleve, at din uddannelse er et samarbejde mellem dig selv, dine medstuderende og teamet af undervisere. Vi vil derfor forvente, at du deltager engageret og aktivt og med en positiv indstilling, og at vi kan regne med dig som en spiller på vores hold.

Uddannelsen

Igennem uddannelsens 2 år vil du blandt meget andet udvikle en evne til at tænke og handle innovativt og kreativt samt blive klædt på til en karriere i en multietnisk branche i eksplosiv vækst på et globalt marked.

Udvikling og forandring er de eneste konstante faktorer i denne verden, og med denne uddannelse vil du være med til at sætte morgendagens dagsorden og dermed præge fremtiden – hvis du har viljen! Med det i mente vil vi arbejde ud fra en overbevisning om, at du skal lære at ramme et mål i konstant bevægelse.

Vi lægger vægt på uddannelse i virkeligheden – og vi fokuserer derfor på samarbejde med branchens aktører. Derfor vil du allerede i løbet af det første halve år af uddannelsen opleve, at vi arrangerer temadage, hvor branchens ledere og iværksættere inviteres ind i din undervisning.

Ligeledes vil vi arbejde med praksisnære virksomhedseksempler, som leveres af de selvsamme forelæsere. Vi har også arrangeret dage med besøg ud af huset i det lokale forretningsmiljø med fokus på besøg på restauranter, hoteller og eventvirksomheder. Alt dette er en del af det obligatoriske studieforløb.

Det er vigtigt, at du er klar til at møde branchen. Du skal derfor være professionel i din fremtoning og have respekt for de mennesker, som stiller op med et supplement til din uddannelse.

Din fremtid

Efter endt uddannelse vil du kunne varetage spændende og udviklende opgaver indenfor salg, gæstebetjening, innovation & konceptudvikling, event og konferenceplanlægning, eventafvikling, opfølgningsopgaver, projektkoordinering, optimeringsprocesser, HRM og mange andre opgaver.

Hvis du har planer om at blive selvstændig indenfor branchen, vil vi også give dig de fornødne kompetencer og redskaber til at etablere dig selv.

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Turisme management

Ønsker du at arbejde i én af verdens største og hurtigst voksende brancher, som beskæftiger hver 11. på verdensplan? Og drømmer du om at skabe rejser og oplevelser for turister eller måske udvikle destinationer og virksomheder til at kunne tiltrække flere og tilfredse gæster? Så er specialet i turisme helt sikkert noget for dig. Her lærer du om alt fra turistpsykologi- og adfærd til markedsføring og udvikling af produkter og destinationer. Undervisningen understøttes af praksisnære cases og projekter med nationale eller internationale turismeorganisationer/-virksomheder.
Underviser Lars Falk.
Læs mere om specialet turisme management

Hvis du vælger at specialisere sig i turisme management, vil du lære, hvordan turismen drives og udvikles både i Danmark og internationalt, og du vil blive god til at skabe oplevelser for andre!

De sidste 30 år har vist, at turismen er et globalt fænomen og en robust branche, der har overlevet alle større økonomiske og politiske kriser på verdensplan. Folk ønsker at rejse, og i det 21. århundrede, vil flere mennesker rejse end nogensinde før i historien, sultne efter nye destinationer og nye oplevelser.

Turismeindustrien er i virkeligheden én af de største og hurtigst voksende brancher på verdensplan. Ifølge FN World Tourism Organisation er antallet vokset fra blot 25 millioner internationale turister i 1950 til 922 millioner i 2008. Prognosen er i retning af yderligere svimlende vækst på op til 1.6 milliarder internationale turister i 2020.

Det betyder, at virksomheder indenfor turismen skaber mange direkte og indirekte arbejdspladser. Det anslås, at turismen genererer omkring 10% af beskæftigelsen i hele verden. Da folk er nødt til at rejse fra deres hjem for at nyde turismeoplevelser, kan størstedelen af de turismerelaterede job findes fysisk på de populære rejsemål. Din arbejdsplads kan derfor ikke blive outsourcet på samme måde, som hvis der er tale om et fysisk produkt.

Turismeindustrien omfatter alle industrielle og kommercielle aktiviteter, der producerer varer og tjenesteydelser til turismeforbrug. De områder, hvor du kan anvende den viden og de færdigheder, du har opnået i turismespecialet omfatter rejsebureauer, rejsearrangører, forskellige offentlige organisationer (f.eks. turismeinformationscentre og lokale, regionale og nationale turistorganisationer), flyselskaber og krydstogtskib industri, underholdning og nationalparker, events og festivaler mv. Med andre ord et hav af muligheder!

Eksempler på arbejdsopgaver

Turisme operationer (kundeservice, organisere og planlægge ture i rejsebureauer, ved rejsearrangører og luftfartsindustrien),

Seværdighedsudvikling, marketing og ledelse (underholdning og forlystelsesparker, events og festivaler)

Destinationsmarkedsføring, planlægning og udvikling (statslige turistorganisationer på forskellige niveauer).

Turismebranchen er på verdensplan (og især i Danmark) domineret af mellemstore, små og mikrovirksomheder. Hvis du har en vision og drive til at være en selvstændig iværksætter, kan denne branche være, hvad du leder efter.

Det stigende antal mennesker, der vælger at tage til udlandet på ferie eller for udvikling af forretningsområder (internationale fritidsturister og internationale business turister), betyder, at du i et kommende job kan blive vært og ansvarlig for kunder fra forskellige kulturer og nationaliteter. Mange enorme turistmarkeder åbner sig i disse år og blomstrer, eksempelvis Kina, Indien og Rusland.

Mulighederne for vækst og udvikling i branchen enorme, og det samme gælder derfor dine karrieremuligheder.

Hvad kan du forvente at fokusere på i dine turisme management studier?

Du vil blive undervist i at forstå forskellige typer af turisme, turismedrift og administration af turistattraktioner. Vi sætter fokus på turismeoplevelser, globale tendenser inden for turisme (f.eks. brugen af digitale løsninger og sociale medier), planlægning, markedsføring og udvikling af turistdestinationer, økonomiske processer i turismeindustrien, samt turist-psykologi og adfærd.

Du skal forvente dynamiske branchehold med forelæsninger og interaktion, casestudier, virksomhedsbesøg og gæsteundervisere fra branchen.

Sport og event management (servicespeciale)

Den dynamiske sports- og eventbranche har undergået kraftig vækst og professionalisering og præges hele tiden af nye tendenser, hvilket gør et job i branchen både mangfoldigt, interessant og udfordrende. Beskæftigelsesmulighederne indenfor branchen indeholder stor variation. Specialeretningen kan f.eks. målrettes job hos aktører indenfor den professionelle sport, de kommunale instanser, eventarrangører og breddeidrætten. Hvadenten fokus er på sponsorarbejde indenfor hele det oplevelsesøkonomiske felt, eventplanlægning hos en festival, marketing hos en professionel sportsklub eller projektledelse hos en kommunal forvaltning, søger denne specialeretning at skabe grobund for at give dig de rigtige rammebetingelser for fremtidig succes i branchen. 
Underviser Kenneth Cortzen
Læs mere om specialet sport og event management (servicespecialet)

Hvis du går målrettet efter at kombinere en passion for sport og events med en veludviklet forståelse for de forretningsmæssige mekanismer, som styrer sports-, events- og fritidssektoren vil en uddannelse som serviceøkonom med speciale i sport og event management (servicespeciale) på UCN være et ideelt valg for dig.

Uddannelsen vil give dig en formel og teoretisk basis samt de nødvendige praktiske oplevelser, hvilket skaber den ballast, som dels vil fungere som døråbner til en karriere i den yderste konkurrenceprægede sports-, event- og fritidssektor.

Ligeledes vil uddannelsen give dig mulighed for - også på UCN - at bygge en top-up uddannelse i sport management på 1 ½ år ovenpå og derved opnå en professionsbachelor i sport management.

Uddannelsen

Gennem de 2 års uddannelse sættes der fokus på to perspektiver, nemlig den personlige udvikling samt den faglige udvikling.

Vores mål er at udvikle dig ud fra et holistisk synspunkt, hvor vi sætter udvikling og forandring i højsædet, samtidig med, at du vil blive klædt på til at tænke og handle innovativt og kreativt, så du er rustet til en karriere indenfor branchen.

Vi lægger vægt på uddannelse i virkeligheden – og vi fokuserer på et nært samarbejde med branchens aktører, hvilket sker gennem temadage, virksomhedsbesøg og gæsteforelæsninger, hvor vi dels trækker på ledere og fagspecifikke personer med relation til såvel sports- som eventsektoren, som en del af det obligatoriske uddannelsesforløb.

Som serviceøkonom med sport og event management som speciale tilegner du dig en uddannelse, som er opbygget af et solidt teoretisk og praktisk fundament af forskellige fagområder, som alle bidrager til professionsområdet omkring sport og event management.

På uddannelsen relateres fag som metode og research, branchekendskab, marketing, jura, økonomi og management til sports- og eventsektoren.

Uddannelsen fokuseres således på det oplevelsesøkonomiske område, som sports- og eventsektoren er en stor del af. Vores mål er at uddanne dig til at kunne bidrage til disse sektorers vækst og dermed også til udviklingen af oplevelsesøkonomien.

Din fremtid

Har du lyst til at blive en af fremtidens ledere og derved være med til at sætte dit præg på sports-, events- og fritidssektoren – så skal du vælge sport og event management (servicespecialet), som dit speciale på din nye uddannelse.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på UCN.

Studievejledning

Lars Olsen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 13 95
laol@ucn.dk