Læs uddannelsen på engelsk

Styrk dine sprogkundskaber og opnå interkulturelle kompetencer på serviceøkonomuddannelsen.

Hvis du have endnu mere udbytte af din uddannelse, kan du vælge at studere serviceøkonomuddannelsen på engelsk.

Du vil da studere sammen med både danske og internationale studerende på et af vores internationale hold, hvor al undervisning foregår på engelsk.

Du styrker dine sprogkundskaber og får tilmed interkulturelle kompetencer og et internationalt netværk. Du vil altså fra første dag indgå i et internationalt miljø, og du får derfor det helt ideelle udgangspunkt for at kunne begå dig i en multikulturel branche.

Find mere information herom under Service, Hospitality and Tourism Management.

Studievejledning

Lars Olsen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 13 95
laol@ucn.dk